Ședință de lucru

Activitatea a întrunit reprezentanți atât a Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău cât și a Direcției Municipale Pentru Protecția Drepturilor Copilului și Direcției Generale Asistenţă Socială și Sănătate.

Ședința a inițiat cu mesajul de salut al șefului DGPDC, Sergiu OCERETNÎI, ulterior, șeful adjunct al DGETS Viorica NEGREI, a menționat, că numai prin crearea unui mecanism de lucru eficient și o colaborare constructivă și a unui dialog continuu cu organele de specialitate vom reuși să soluționăm/intensificăm și să asigurăm procesul de prevenire, combatere și diminuare a problemelor în rândul copiilor din învățământul general.

Pe ordinea de zi s-au regăsit următoarele subiecte:

  • Consumul de droguri în rândul adolescenților. Rolul familiei și asistenților sociali este esențial în rezolvarea problemei;
  • Asigurarea dreptului la educație de calitate a copiilor și tinerilor cu diferite tipuri de dizabilități în instituțiile de învățământ, în condiții de egalitate cu ceilalți;
  • Efectuarea analizelor la nivel local privind necesitățile de creare, de dezvoltare și de menținere a serviciilor sociale destinate copiilor cu dizabilități;
  • Motivele abandonului școlar: (Proveniența din familii vulnerabile și sărace, familii monoparentale, familii numeroase, familii de etnie romă; Lipsa susținerii/atenției necesare din partea părinților/ lipsa disciplinei, migrația/ familii mobile; Elevi cu lipsă de interes școlar, nereușită școlară, care vagabondează; Părinți cu lipsă de interes în școlarizarea copiilor, etc.).
  • Gradul de răspândire a bullying-ului și particularitățile de manifestare în școli, la etapa actuală, în opinia specialiștilor.

Angela CUTASEVICI, Viceprimar de ramură, a venit cu îndemnul către toate direcțiile de profil să identifice soluțiile la problemele enumerate reieșind din posibilitățile existente. Totodată imperativ este consolidarea mecanismelor instituționale și legale pentru îmbunătățirea cadrului de politici adresate familiilor cu copiii în vederea asigurării implicării echitabile atât a părinților cât și a organelor abilitate în asigurarea unei copilării fericite a copiilor din municipiul Chișinău.

Reamintim că obiectivul prioritar al Direcției Generale, Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău rezultă din politicile educaționale ale statului și prevede dezvoltarea durabilă a sistemului educațional municipal prin asigurarea echitabilă a accesului copiilor la o educație de calitate prin crearea condițiilor de instruire și protecție socială a minorilor.