Ședință de lucru

Șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, Andrei PAVALOI a organizat astăzi, 13 octombrie 2021, o ședința comună cu șeful Direcției Generale Economie, Comerț și Turism a CMC dl Roman VITIUC și șefii DETS din sectoare.

Principalele subiecte discutate au ținut de realizarea proiectelor comune și stabilirea priorităților pentru  anul curent:

  • Ajustarea cadrului normativ pentru înregistrarea imobilelor instituțiilor din subordinea DGETS;
  • Darea în locațiune a spațiilor administrate de DGETS;
  • Identificarea mecanismelor de remediere și soluționare a demersurilor parvenite, etc.

 

În aceeași ordine de idei, au fost identificate și propuse spre soluționare probleme pentru definitivarea contractelor de locațiune a terenurilor aferente instituțiilor din subordinea DGETS.

Cei prezenți la ședință au menționat și posibilitatea unei colaborări de monitorizare durabila cu plan de acțiuni ce cuprinde rezolvarea acestora.

La finalul discuțiilor, a fost exprimată deschiderea părților de a continua o conlucrare viabilă în baza  proiectelor comune pentru a asigura un proces educațional de calitate.