Ședința de lucru a factorilor de decizie implicați în asigurarea procesului de alimentație în IET din municipiul Chișinău  

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău informează că, astăzi, 17 noiembrie 2021, agenții economici responsabili de livrarea produselor alimentare în instituțiile de educație timpurie au fost convocați într-o ședință, prezidată de viceprimarii municipiului Chișinău: Angela CUTASEVICI, Olga URSU și Fadei NAGACEVSCHI.

La activitate s-a discutat despre starea actuală dar și despre măsurile privind îmbunătățirea procesului de alimentație a copiilor din municipiu.

În cadrul ședinței au participat: Andrei PAVALOI șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, șefii DETS din sectoare, reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și Centrului de Sănătate Publică.

Agenda întrunirii a fost una solicitată ținând cont de aspectele și atribuțiile părților pe aspectul asigurării dreptului copiilor la o alimentație sănătoasă și echilibrată.

În ultima perioadă, s-au înregistrat mai multe devieri de la clauzele contractuale din partea că agențiilor economici, cum ar fi: livrarea cu întârziere a produselor alimentare, livrarea în cantități mai mici decât cele solicitate, necorespunderea produsului alimentar livrat cu specificația tehnică din contract etc.

În cadrul discuțiilor purtate cu agenții economici, responsabili de încălcările depistate, ultimii au invocat mai multe motive obiective ce nu le-a permis respectarea întocmai a condițiilor contractuale și anume: deficitul produsului de carne de bovină pe piață, livrarea produsului în ambalaj necorespunzător de către producător, scăderea volumului de produse pe piață și majorarea prețului la acestea, nerespectarea graficului de livrare ale unor categorii de produse alimentare.

Totodată este oportun de menționat că, încălcările descrise au dus la nerespectarea Meniului unic în instituțiile de educație timpurie din Chișinău. Menționăm că, Meniul model unic a fost modificat prin substituirea produselor lipsă, în strictă conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722 din 18.07.2018 pentru aprobarea instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general.

Acțiuni întreprinse de către DGETS:

  • Echipa de audit din cadrul DGETS a organizat control inopinat în scopul verificării acestor neconformități, sesizate de către direcțiile de sector.
  • Totodată, agenții economici vizați au fost avertizați atât verbal cât și prin reclamații scrise despre încălcările comise și neadmiterea pe viitor ale acestora.
  • De asemenea, au fost sesizate organele de control ANSA, CSP în vederea intensificării controalelor la agenții economici care livrează produse alimentare în instituțiile de educație timpurie din municipiu Chișinău.

Un subiect abordat în cadrul ședinței și la fel de important îl constituie elaborarea și implementarea Meniului model unic pentru alimentația copiilor în instituțiile preșcolare din orașul Chișinău. Or, potrivit opiniei publice din Meniul unic trebuie excluse unele produse cum ar fi: broccoli, conopida, deoarece aceste produse nu sunt agreate de copii. Totodată se solicită a fi mărită norma naturală a produselor de panificație și zahăr. Scopul DGETS este de a asigura dreptul copiilor la o alimentație sănătoasă și echilibrată. În această ordine de idei, menționăm că începând cu 01 ianuarie 2021 a fost elaborat și pilotat Meniul model unic pentru sezonul iarnă-primăvară, care a fost implementat în toate grădinițele din orașul Chișinău. Meniul model unic se întocmește de 2 ori pe an pentru perioada iarnă – primăvară şi vară-toamnă, se aprobă de către DGETS și este coordonat de către CSP. Meniul model unic este elaborat în strictă conformitate cu prevederile meniului model recomandat de Ministerul Sănătății prin ordinele MS nr. 638 din 12.08.2016 MS nr. 910 din 02.10.2020

Meniul model este întocmit de către un grup de lucru (directori de instituții, lucrători medicali, tehnologi în alimentația publică) în cadrul DGETS, cu recomandările de rigoare a specialiștilor nutriționiști reprezentanți ai ANSP și CSP. La alcătuirea Meniului model unic s-au respectat următoarele principii: Rația și regimul alimentar al copiilor. Totodată la alcătuirea meniului se ține cont de necesitatea și preferință legumelor, fructelor astfel ca bucatele bogate în proteine și în special de origine animală să fie folosite în prima jumătate a zilei (dejun, prânz). Analiza rației alimentare a copiilor trebuie să se bazeze pe următoarele principii: raportul dintre proteine, lipide și glucide trebuie să constituie 1:1:4.

Astfel, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău a invitat de fiecare dată pentru colaborare toți reprezentanții societății civile, meniul a fost plasat pe pagina oficială pentru cei care au dorit să se implice in vederea elaborării noului Meniu model unic sănătos și corect.

Totodată, în contextul majorării prețurilor la majoritatea produselor alimentare, a fost înaintate demers repetat către responsabilii de la Autoritățile Publice Centrale de specialitate cu solicitarea de a suplini fondurile pentru alimentația copiilor din instituțiile de educație timpurie. Astfel, ținând cont de faptul că la moment prețul de piață a produselor alimentare a crescut, se impune majorarea normei financiare. Totodată în urma efectuării unor calcule s-a constatat că, pentru a respecta norma naturală stabilită prin Ordinul nr. 638 din 12.08.2016 „Cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos şi activitate fizică adecvată în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general este necesară o majorare de 7,00 lei, ceea ce înseamnă că norma financiară ar trebui să fie echivalentă cu 38,65 lei pentru regim de activitate de 12 ore și 36,65 lei pentru regimul de activitate de 10,5 ore. Prin urmare, pentru anul 2022 la capitolul dat se creează un deficit financiar care necesită a fi suplinit, în sumă de 56 000 000,00 lei.

Abordate au fost și problemele apărute la executarea contractelor de achiziție a produselor alimentare și se vor identifica soluții la înlăturarea acestora.