Ședința de lucru cu directorii instituțiilor extrașcolare din municipiu Chișinău

Astăzi, 26 ianuarie 2023, șeful Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei PAVALOI, a prezidat ședința de lucru cu directorii instituțiilor sportive din municipiu Chișinău.
 
În cadrul întrunirii, șefa direcției management economico – financiar și evidența patrimoniului din cadrul DGETS, Svetlana IGNATIEVA, a prezentat diferite scenarii de realizare a bugetului de venituri și de cheltuieli în vederea asigurării implementării măsurilor tehnice și organizatorice pentru exploatarea fiabilă și eficientă a acestora.
 
Totodată, șefa adjunctă a DGETS, Viorica NEGREI a îndemnat conducătorii instituțiilor să respecte cu strictețe disciplina bugetară privind executarea costurilor, cheltuielilor și a balanței de plăți aprobate, să analizeze lunar realizarea bugetului, să îmbunătățească calitatea serviciilor de distribuție a sumelor alocate, reducând costurile pentru necesitățile proprii, precum și să asigure luarea măsurilor preventive necesare pentru excluderea situațiilor de urgență și, drept urmare, evitarea cheltuielilor neplanificate și neproductive.
 
În aceeași ordine de idei, Andrei PAVALOI, șeful adjunct DGETS, a menționat, că numai prin crearea unui mecanism de lucru eficient de realizare a proiectelor comune și o colaborare constructivă se va reuși asigurarea rezultatelor măsurabile și reale. Astfel, se va diminua riscul de întârziere а evaluării rapoartelor anuale și а alocării finanțării.
 
Totodată, DGETS monitorizează și asigură modalitatea eficientizării și transparentizării procedurilor de selectare dar și procesul de implementare a proiectelor în derulare, inclusiv a utilizării resurselor umane și mijloacelor financiare din sistemul educațional municipal.