Ședința de lucru: Evaluarea Meniului model și inițierea procedurii de elaborare a MENIU-MODEL (sezon iarnă-primăvară) Anul 2021-2022

În acest sens a fost convocată astăzi, 28 septembrie 2021, de către Andrei PAVALOI, șeful Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău ședința operativă.

Pentru revizuirea meniului existent și propunerea ajustărilor de rigoare, la activitate au participat: lucrători medicali, tehnologi în alimentația publică, șefii Direcțiilor Educație din sectoare, directori ai instituțiilor de educație timpurie.

Astfel în egală măsură propunerile acestora și perspectivele de abordare ce au parvenit în cazul întrunirii se sprijină și pe consultarea pe care aceștia au realizat-o cu personalul responsabil de recepționarea produselor livrate, păstrarea și prepararea bucatelor. Perioada imediat următoare membrii grupului de lucru își propun să identifice lacunele și deficiențele existente în Meniul existent, sesizările făcute de conducătorii instituțiilor de învățământ precum și concluziile/recomandările ce se regăsesc în rapoartele șefilor DETS din sectoare.

În a doua etapă, după elaborarea unui prim proiect de meniu model pentru anul 2021-2022, sezonul iarnă-primăvară, DGETS va expedia documentul elaborat organelor competente specializate în domeniul alimentației publice și experților relevanți. După procesarea comentariilor acestora, grupul de lucru va definitiva un proiect final ce neapărat va fi coordonat cu experții Centrului de Sănătate Publică Chișinău. Pe final documentul va fi făcut public, iar apoi va fi implementat la începutul lunii decembrie 2021.

Menționăm că Meniul în IET trebuie neapărat adaptat pentru vârsta copiilor și suficient de diversificat. Totodată sortimentul produselor alimentare recomandate trebuie să corespundă tuturor cerințelor Ordinului Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, Nr. 638 din 12.08.2016 „Cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în instituțiile de învățământ din Republica Moldova”, HG nr. 722 din 18.07.2018 „Instrucțiunea privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general”.

Părinții și comunitatea civilă sunt informați cu meniul zilnic: obligatoriu managerii instituțiilor IET plasează zilnic meniul pe panoul informativ pentru părinți și sistematic sunt postate poze pe site-ul instituțiilor, cât și pe alte rețele de socializare (ex: paginile de Facebook ale instituțiilor și pagina de Facebook a DETS de sector).

Totodată Comisia specială pentru eficientizarea procesului de alimentație a copiilor în instituțiile de învățământ din municipiu organizează permanent vizite inopinate de documentare pentru a verifica modul în care este pregătită mâncarea copiilor/elevilor.

În context directorii instituțiilor de educație timpurie sunt invitați să sesizeze DGETS când apar probleme cu furnizorii la capitolul calității îndoielnice a produselor alimentare.