Ședință de lucru în regim online

Ședință de lucru în regim online pentru directorii instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II din municipiul Chișinău

  • Perspective în activitatea instituțiilor de învățământ secundar;
  • Înscrierea în clasa I, anul de studii 2021-2022;
  • Finalizarea anului de studii 2020-2021;
  • Activități extrașcolare ce urmează a fi organizate în contextul Zilei Europei.

Aceste sunt subiectele care au fost abordate astăzi, 05 mai 2021, în cadrul ședinței online, organizată cu directorii instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II din municipiul Chișinău. Ședința a fost convocată de Angela CUTASEVICI, viceprimarul de ramură, cu participarea șefilor adjuncți ai DGETS: Andrei PAVALOI și Viorica NEGREI.

Scopul  ședinței a fost consolidarea competențelor directorilor privind asigurarea transparenței și corectitudinii înscrierii în clasa I, anul de studii 2021-2022 și implicarea personalului didactic/de conducere pentru a asigura buna funcționare a procesului educațional pentru finalizarea cu succes a anului de studii 2020-2021.

Subiectul ședinței de lucru își asigură relevanța prin faptul că, DGETS împreună cu instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II din municipiul Chișinău vor contribui neapărat la asigurarea accesului la educaţia a fiecărui copil din municipiul Chișinău și transparentizarea procesului de înscriere a copiilor în clasa I. Suntem convinși, că dezvoltarea parteneriatului, cooperarea părţilor responsabile la toate etapele  de activitate, consolidarea eforturilor comune vor  avea un impact pozitiv în asigurarea în procesul  educațional de calitate.

Menționăm că, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău va monitoriza în continuare corectitudinea implementării deciziilor stipulate în actele normative aprobate, a instrucțiunilor comisiilor naţionale şi municipale privind organizarea procesului educaţional şi va oferi suport metodologic necesar, dar şi va asigura monitorizarea activităţii instituţiilor de învăţământ din teritoriul administrat pe domeniul vizat.