Ședința de lucru pentru organizarea taberelor cu sejur de zi pentru vara 2021

Odihna, recreerea și întremarea copiilor şi adolescenților în timpul liber şi/sau în vacanțe  este  una  din  principalele  direcții  ale  educației  și  este  considerată  un atribut indispensabil al politicii sociale în raport cu tânăra generație.

În acest sens, astăzi  13 mai 2021, a avut loc ședința de lucru în regim online, convocată de Angela CUTASEVICI, viceprimarul de ramură.

Prezenți la ședință au fost șefii adjuncți ai DGETS: Andrei_PAVALOI, Viorica_NEGREI, Daniela MUNCA AFTENEV; Silvia Butuc-Canațui, șef al Direcției educație și tineret a DGETS și Larisa Arhip specialist principal; reprezentanți ai Direcției Finanțe CMC; șefii DETS din sectoare.

Pe ordinea de zi s-au regăsit subiectele:

  • Reconceptualizarea Regulamentului-tip al instituțiilor care prestează servicii de odihnă, recreere și întremare a copiilor și adolescenților;
  • Identificarea condițiilor necesare pentru asigurarea funcționalității taberelor cu sejur de zi pentru vara 2021;
  • Stabilirea responsabilitățile autorităților publice locale, inclusiv a subdiviziunilor acestora în contextul asigurării activității taberelor cu sejur de zi;
  • Identificarea structurii și planului de  activitate  al  taberelor;
  • Programele educaționale ce  urmează  a  fi  desfășurate  pentru  perioada  de activitate a taberei.

Cert e faptul că situația actuală necesită o abordare complexă și structurată în vederea organizării activităților în timpul liber, a odihnei şi recreării în perioada vacanțelor copiilor şi adolescenților.

În context, menționăm că organizarea eficientă a odihnei, recreerii şi întremării copiilor/adolescenţilor  în  perioada  vacanţelor este un factor esențial și contribuie semnificativ  la  asigurarea  protecţiei  eficiente  a  drepturilor  copilului,  îmbunătăţirea stării  de  sănătate  a  lor,  diminuării  numărului  de  infracţiuni  săvârşite,  precum  şi intensificării  activităţilor  de  prevenire  a  violenţei,  abuzului, neglijării copilului în diverse medii sociale şi economic.