Ședința de lucru privind proiectul „Eficiența energetică și reabilitarea termică a clădirilor din municipiul Chișinău”

Astăzi, 16 iulie 2021, în sala de ședințe a CMC, s-a desfășurat ședința de lucru pentru asigurarea progresului lucrărilor de reparație privind implementarea Proiectului investițional „Eficiența energetică și reabilitarea termică a clădirilor instituțiilor publice din municipiul Chișinău”

Obiectivul ședinței: Verificarea Gradului de realizare a lucrărilor de eficientizare energetică din instituțiile beneficiare ale Proiectului (Progres valoric/Progres în timp).

Activitatea a fost convocată de Viceprimarul municipiului Chișinău, Angela CUTASEVICI. În cadrul ședinței au participat atât șeful DGETS, șefii DETS din sectoare, manageri responsabili de proiect din cadrul Primăriei precum și reprezentanți ai antreprenorilor, membrii grupului de lucru pentru asigurarea realizării Proiectului și directorii instituțiilor beneficiare. Pe parcursul dezbaterilor în cadrul ședinței au intervenit toți participanții. Astfel s-au discutat procedurile organizatorice de logistică cu accentul pe progresul lucrărilor de construcții cu implicarea specialiștilor în procesul de supraveghere și bunul mers al lucrărilor. Obiectivele generale au fost agreate conform agendei propuse. Membrii grupului de lucru urmează să remită propuneri cu privire la obiectivele specifice acțiuni și formularea indicatorilor.

Reamintim că scopul proiectului: Eficientizarea energetică a instituțiilor de învățământ precum și îmbunătățirea condițiilor de studii pentru copii și elevi.

Astfel tipurile de lucrări de reabilitare și eficiență energetică sunt conform principiilor de Energie Verde, și presupun lucrări de:

  • Izolarea exterioară a clădirii, a pereților, a acoperișului și subsolului;
  • Înlocuirea tâmplăriei;
  • Instalarea sistemului de ventilației cu recuperarea căldurii;
  • Instalarea sistemului de iluminare cu LED;
  • Înlocuirea sistemelor termice;
  • Instalarea sistemului de măsurare inteligentă a energiei electrice;
  • Reabilitarea rețelelor inginerești.

Totodată finanțarea Proiectului se realizează cu suportul a doi parteneri de dezvoltare: Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană de Investiții (BEI).

În acest context, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău reamintește că „Eficiența energetică și reabilitarea termică a clădirilor din Chișinău” este un proiect primordial în prisma faptului că beneficiarii nemijlociți ai acestuia sunt copiii/elevii ce frecventează instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău.