Ședință de lucru

Identificarea soluțiilor privind asigurarea funcționalității eficiente a rețelei instituțiilor de învățământ din subordinea Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău a fost principalul subiect discutat astăzi, 06 mai 2021, în cadrul ședinței de lucru a Comisiei. Întrunirea s-a desfășurat în sala de ședințe a CMC. Scopul fiind menținerea unui dialog continuu cu structurile municipale implicate în implementarea  politicilor educaționale și  elucidarea problemelor.

La ședință au participat: Angela CUTASEVICI, viceprimar al municipiului Chișinău, Viorica NEGREI, șef adjunct DGETS, Ion  MUSTEAȚĂ, șef DETS Botanica, membrii comisiei și directorii instituțiilor:

  • Şcoala-grădiniţă nr. 90;
  • Şcoala-grădiniţă nr. 120;
  • Şcoala primară-grădiniţă nr. 124;
  • Gimnaziul nr. 68;
  • Gimnaziul „Decebal”;
  • Gimnaziul „N. H. Costin”;
  • IP Liceul Teatral Orășenesc „Iurie Harmelin”;
  • LT „M. Grecu”;
  • LT „Iulia Hașdeu”;
  • IPLT „Alexandru cel Bun”.

Angela CUTASEVICI, viceprimar al municipiului Chișinău a menționat că doar printr-o colaborare eficientă între Primărie, DGETS și managerii instituțiilor pot fi identificate soluții viabile privind dezvoltarea instituțiilor de învățământ din municipiu.

În context, directorii au prezentat rapoartele privind situația la zi pe domenii: logistică, buget, calitatea în procesul educațional, respectarea cerințelor sanitaro – igienice.

În cadrul discuțiilor, Viorica NEGREI, șef adjunct DGETS a prezentat viziunile de perspectivă a instituțiilor suprasolicitate.

Menționăm că ședința de lucru a comisiei pentru asigurarea funcționalității eficiente a rețelei instituțiilor este parte componentă a unui șir de întruniri cu reprezentanții instituțiilor de învățământ din municipiu, organizate în baza Dispoziției Nr. 320-d din 10.07.2020 a Primarului General, Ion CEBAN.