Ședința de totalizare a Programului municipal de granturi pentru organizații de tineret și grupuri de inițiativă din municipiul Chișinău, ediția 2022

Ședința de totalizare a Programului municipal de granturi pentru organizații de tineret și grupuri de inițiativă din municipiul Chișinău, ediția 2022
Ținem să menționăm cele 7 proiecte beneficiare ale programului de granturi:
▶️ Proiectul „Abilitarea profesională a coordonatorilor de voluntari”, implementat de Asociația pentru Inovare, Educație și Dezvoltarea Tinerilor : beneficiari – 20 de coordonatori de voluntari;
▶️ Proiectul ”InVision”, implementat de AIESEC-in-Chisinau : beneficiari – 40 de tineri;
▶️ Proiectul ”Curs de inițiere în facilitarea activităților non-formale”, implementat de MilleniuM Training and Development Institute: beneficiari – 20 de tineri;
▶️ Proiectul “Curs municipal de dezbateri academice”, implementat de Asociația Națională pentru Dezbateri Academice – ANDA : beneficiari – 100 de tineri;
▶️ Proiectul ”Împreună pentru educarea culturii și conștiinței juridice”, implementat de Asociația Juriștilor Francofoni din Republica Moldova: beneficiari – 200 de tineri;
▶️ Proiectul ”Activarea Potențialului Economic al Tinerilor (APET)”, implementat de Fundația Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare “LID Moldova” : beneficiari – 850 de tineri;
▶️ Proiectul ”EduHUB pentru tineri”, implementat de AO Clubul Studenților: beneficiari – 203 tineri.
Pentru Programul de granturi din anul 2022 au fost alocați 500 mii lei din bugetul municipal și au fost susţinute proiectele care aveau la bază una din cele cinci priorităţi:
Prioritatea I. Voluntariat și servicii pentru tineri
Prioritatea II. Incluziunea tinerilor cu oportunități reduse
Prioritatea III. Oportunități economice pentru tineri, angajarea în câmpul muncii
Prioritatea IV. Promovarea unui mod sănătos de viață
Prioritatea V. Dezvoltarea personală a tinerilor și deprinderi de viață
În următoarea perioadă vom lansa programul de granturi, ediția 2023!