Ședința grupului de lucru

ℹȘedința grupului de lucru cu referire la asigurarea funcționalității eficiente a rețelei instituțiilor de învățământ.

?Astăzi, 10 iunie 2021, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, a participat la ședința grupului de lucru pentru reorganizarea și optimizarea a instituțiilor de învățământ din municipiul Chișinău. Menționăm că recent #DGETS a efectuat o amplă analiză a situației rețelei școlare din municipiu, urmărind evoluția numărului de elevi, clase și instituții de învățământ primar și secundar, general, pe perioada ultimilor trei ani.

?Ședința a fost convocată de Angela CUTASEVICI, viceprimarul de ramură, cu participarea șefilor adjuncți ai DGETS: Andrei PAVALOI și Viorica NEGREI.

?Aceste sunt căteva dintre subiectele care au fost abordate astăzi, în cadrul ședinței:

✅Modificări în reţeaua şcolară din sectoarele Ciocana și sectorul Rîșcani. Examinarea propunerilor per instituție.

✅Evaluarea Gimnaziului ,,T. Șevcenco” sectorul Rîșcani, privind situația pe domenii: managementul calității și educație, managementul curricular, resurse umane, resurse materiale și financiare.

✅Eficientizarea utilizării alocaţiilor financiare, îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, asigurarea unui randament educaţional înalt şi oferirea unei remunerări adecvate angajaţilor din sectorul educaţiei;

✅Adaptarea numărului şi tipurilor de grădinițe şi școli la numărul de copii şi elevi din fiecare sector, luând în considerare şi prognozele demografice existente;

✅Diversificarea şi intensificarea educaţiei extracurriculare.

?Considerăm că această reorganizare a instituţiilor vine în sprijinul stabilizării sistemului de învăţământ municipal prin debutul unei colaborări și implicări reale și efective a tuturor participanţilor la educaţie în funcţionarea și dezvoltarea serviciului educațional.

?Menționăm că la momentul actual în gestiunea #DGETS, se află 331 de entități educaționale de pe teritoriul municipiului Chișinău. Rolul sectorului învățământului constă în asigurarea prestării serviciilor educaționale necesare pentru dezvoltarea capitalului uman. Una din principalele provocări ale sectorului este eficientizarea utilizării mijloacelor bugetare.