Ședința intersectorială convocată de Viceprimara municipiului Chişinău, privind analiza situației cu referire la abandonul școlar din învățământul primar și secundar general din municipiul Chișinău

Activitatea a întrunit reprezentanți atât a Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, cât și a Direcției Municipale Pentru Protecția Drepturilor Copilului.
Ședința a fost prezidată de Angela CUTASEVICI, Viceprimara de ramură a municipiului Chişinău.
Pe ordinea de zi s-au regăsit următoarele subiecte:
— Prevenirea şi contracararea fenomenului abandonului şcolar;
Motivele abandonului școlar: Proveniența din familii vulnerabile și sărace, familii monoparentale, familii numeroase, familii de etnie romă; Lipsa susținerii/atenției necesare din partea părinților/ lipsa disciplinii, migrația/ familii mobile; Elevi cu lipsă de interes școlar, nereușită școlară, care vagabondează; Părinți cu lipsă de interes în școlarizarea copiilor, etc.)
Viceprimara municipiului Chișinău, Angela CUTASEVICI a menționat, că numai prin crearea unui mecanism de lucru eficient și o colaborare constructivă și a unui dialog continuu cu organele de specialitate vom reuși să soluționăm/intensificăm și să asigurăm procesul de prevenire, combatere și diminuare a abandonului școlar în rândul copiilor din învățământul obligatoriu.
În cadrul ședinței, la inițiativa participanților, a fost constituit grupul de lucru intersectorial, care va intensifica/varia măsurile de intervenție în scopul efietencizării procesului de prevenire/combatere și diminuării abandonului școlar în rândul copiilor din învățământul obligatoriu. Asigurarea şcolarizării şi prevenirea abandonului copiilor, rămâne a fi printre acțiunile prioritare ale DGETS.
Astfel se monitorizează şi se întreprind acţiuni în vederea şcolarizării elevilor și prevenirii abandonului școlar. Numărul elevilor neşcolarizaţi și a celor care abandonează studiile denotă insuficienţa măsurilor în vederea asigurării şcolarizării.
În perspectivă, este necesar cu eforturi comune, a intensifica și varia măsurile de intervenție, în scopul eficientizării procesului de prevenire, combatere și diminuare a abandonului școlar în rândul copiilor din învățământul obligatoriu.