Ședință on-line cu directorii instituțiilor de învățământ primar și secundar din municipiu

Ședință on-line cu directorii instituțiilor de învățământ primar și secundar din municipiu

  • Reglementările recomandate privind înlăturarea lacunelor în procesul educațional online în instituțiile de învățământ primar și secundar general.
  • Stabilirea acțiunilor întreprinse de părțile responsabile de asigurarea unui proces educațional de calitate, incluziv și echitabil pentru toţi copiii de vârstă școlară
  • Organizarea activităților didactice, de management curricular și organizațional, în vederea diminuării impactului negativ al învățământului online asupra rezultatelor învățării.
  • Înscrierea candidaților la Examenul de Bacalaureat Sesiunea de examene 2022.
  • Termenii de prezentare a bazei de date cu referire la candidații sesiunii de examene 2022.
  • Expunerea prevederilor documentelor normative/informative: Regulamentul privind examenul național de bacalaureat, aprobat prin ordinul MECC nr 47/2018; Regulamentul privind examenele naționale de absolvire a gimnaziului, aprobat prin ordinul MECC 48/2018 și Metodologia de organizare și desfășurare a testării naționale din învățământul primar, aprobat prin ordinul MECC 1572/2018.
  • Asigurarea stării emoționale favorabile în toate instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău.

Astea au fost principalele subiecte discutate astăzi, 25 februarie 2022, de către reprezentanții Direcției Generale  Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, cu conducătorii instituțiilor de învățământ primar și secundar din municipiu, în cadrul unei ședințe de lucru desfășurată în regim on-line.

Ședința a fost prezidată de Viorica NEGREI, șefa adjunctă a DGETS.

În cadrul activității, Viorica NEGREI, a menționat că asigurarea calității serviciilor educaționale este prioritar pentru DGETS. Astfel, au fost expuse acțiunile întreprinse în scopul diminuării impactului negativ al învățământului on-line asupra rezultatelor învățării. Scopul reglementărilor prezentate constă în ordonarea activităților didactice și de management curricular/ organizațional, în vederea diminuării impactului negativ al învățământului on-line asupra rezultatelor învățării și coordonarea programului de înlăturare a lacunelor procesului educațional on-line (în funcție de necesitățile educaționale).

În cadrul întrunirii dna Svetlana AXÎNTI. șefa Direcției inspecție școlară a DGETS, a oferit o informație amplă despre activitățile de organizare a examenului național de Bacalaureat, sesiunea 2022. 

În aceeași ordine de idei, printr-un raport prezentat de către șefa Secției analiză, monitorizare și implementare a politicilor educaționale, dna Elena RUSSU, au fost propuse spre soluționare problemele identificate în activitatea personalului didactic pentru definitivarea activității instituțiilor publice din subordinea DGETS.

Despre crearea/ asigurarea climatului emoțional favorabil în instituțiile de învățământ din municipiu, și importanța trasării obiectivelor de asistență psihologică la momentul actual, a relatat Lilia MAXIMENCO, șefa Centrului psiho-socio-pedagogic.

Totodată, sporirea calității managementului instituțiilor de învățământ în contextul gestionării situației epidemiologice se propune a fi realizat prin identificarea unui mecanism funcțional de acțiuni concrete și asigurarea accesului tuturor elevilor și asigurarea unui proces educațional de calitate, incluziv și echitabil pentru toți copiii de vârstă școlară.

Ședința a întrunit conducătorii celor 150 de instituții de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău.