Ședința operativă organizată de administrația Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău cu șefii direcțiilor de profil din sectoare

În cadrul acesteia au fost supuse examinării mai multe subiecte:

  • Asigurarea transparenței activității instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău și a structurilor din subordinea DGETS și DETS din sectoare;
  • Plasarea informației detaliate despre alocările bugetare destinate reparațiilor instituțiilor;
  • Publicarea sumelor alocate pentru fiecare instituție de învățământ și destinația acestora în contextul pregătirii către noul an de studii 2021-2022;
  • Asigurarea calității lucrărilor executate cu respectarea strictă a termenelor și utilizarea rațională a surselor financiare;
  • Monitorizarea strictă a lucrărilor de reparații ce se fac în grădinițele și școlile din municipiu.

În context, șeful adjunct al DGETS, Andrei PAVALOI a solicitat implicarea activă a tuturor factorilor de decizie responsabili de pregătirea condițiilor în instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău către anul de studii 2021-2022.

Menționăm că întru asigurarea transparenței activității instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău și a structurilor din subordinea DGETS și DETS din sectoare, prin plasarea informației detaliate despre alocările bugetare destinate reparațiilor instituțiilor cu specificarea sumei, tipului lucrărilor și indicarea volumului lucrului efectuat pe perioada executării lucrărilor, cât și în scopul monitorizării progresului lucrărilor de reparație a fost emisă Circulara nr. 01-18/2528  prin intermediul căreia s-a solicitat  șefilor DETS din sectoare și directorilor instituțiilor publice de învățământ din municipiu, săptămânal în ziua de joi, 15:00 h  fiecare instituție de învățământ din subordine să completeze tabelul tip Google Drive (Model tabel se atașează), cu acțiunile ce vor conține următoarea informație:

  1. Progresului executării lucrărilor indicând gradul (%) de realizare a lucrărilor de reparație/ dotare;
  2. Descriere narativă, succint, privind lucrările deja efectuate în cadrul instituției de învățământ și motivul neexecutării lucrărilor în termen.

Totodată a fost solicitată publicarea obligatorie lunară a informației cu indicarea progresului realizării lucrărilor, atât pe pagina oficială Web administrată cât și panourile informative din instituție. La finalizarea lucrărilor în mod obligatoriu să fie plasat raportul cu indicarea sumei alocate și realizarea sarcinii propuse, executarea bugetului și specificarea economiile și redirecționarea acestora.

Asigurarea transparenței implică revizuirea sistematică a modului în care este furnizată informația, pentru a menține și îmbunătăți calitatea, echitatea și eficiența în educația școlară din municipiu. Totodată participarea părinților în activitatea școlii/grădiniței este considerată una dintre cele mai importante caracteristici ale unei instituții eficiente. În context, DGETS invită directorii școlilor/grădinițelor să asigure acordarea suportului necesar părinților prin servicii de informare zilnică, astfel fiecare instituție să anunțe unde sunt create asociații de părinți, ce surse financiare se colectează și pe ce sunt cheltuiți banii. Aceste rapoarte trebuie făcute public și transmise către autorități.

Fișier atașat…. Model Tabel