Ședință organizatorică de informare

Astăzi, 03 mai 2023, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău în colaborare cu Centrul Național Anticorupție a organizat activitatea de informare și sensibilizare pentru conducătorii instituțiilor de învățământ primar, secundar, special, sportiv și extrașcolar din municipiul Chișinău, privind măsurile de asigurare a integrității instituționale.

Peste 170 directori de școli au fost familiarizați cu rigorile de integritate și instrumentele anticorupție, care trebuie să fie implementate și aplicate la nivel de entitate publică.

Activitatea are drept scop consolidarea și fortificarea capacităților instituționale și profesionale ale cadrelor didactice, cultivarea și dezvoltarea componenței de integritate în instituțiile de învățământ, inclusiv implementarea și aplicarea corectă a măsurilor de asigurare a integrității instituționale.

Pe agenda zilei s-au regăsit următoarele subiecte:

  • Prevenirea fraudei în cadrul examenelor de bacalaureat;
  • Modul de denunțare a actelor de corupție și influențelor necorespunzătoare;
  • Declararea și soluționarea conflictelor de interese;
  • Neimplicarea managerilor în procesul colectării ilegale a mijloacelor financiare;
  • Regimul juridic al cadourilor admisibile și inadmisibile, modul de declarare a cadourilor și din ce cauză cadrele didactice nu pot accepta cadouri din partea elevilor și părinților;
  • Realizarea testelor de integritate în sistemul educațional și ce presupun acestea;
  • Avertizorii de integritate, cine poate avea acest statut, obligațiile instituțiilor de a asigura pe intern procedurile legale și de ce avertizarea este un drept și nu o obligație?

Totodată au fost aduse în discuție riscurile și pedepsele în cazul aplicării noilor prevederi ale Codului Contravențional (art 315/1).

DGETS reiterează obligativitatea respectării normelor de etică, interzicerea colectării plăților informale, denunțarea și sancționarea cazurilor de încălcare ale Codului de etică al cadrului didactic.