Ședința privind semnarea Acordului Trilateral de Colaborare

 

  • Dezvoltarea sportului de performanță în rândul elevilor din liceele municipiului Chișinău și promovarea modului sănătos de viață și antrenarea lor în practicarea sportului;
  • Susținerea echipelor de elevi din clasele specializate de fotbal și implementarea Curriculumului clase specializate la fotbal;
  • Crearea condițiilor prielnice pentru organizarea lecțiilor de antrenament și participarea elevilor la diverse competiții, unde vor reprezenta cu demnitate instituția și municipiul Chișinău.

Acestea sunt obiectivele Acordului Trilateral de Colaborare ce urmează a fi semnat între instituțiile de învățământ general, cluburile de fotbal- membri ai Federației Moldovenești de Fotbal și Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău.

Întru realizarea acestor obiective și semnarea acordului trilateral de colaborare, astăzi, 11 martie 2022, a fost organizată ședința operativă de lucru. Activitatea a întrunit conducătorii instituțiilor: IPLT „Gaudeamus”, IPLT „Mihai Viteazu”, IPLT „Nicolae Iorga”, LT „George Călinescu”, LT „Nicolae Gogol” și IPLT „Liviu Deleanu”, reprezentanții FMF și administrația DGETS. Discuțiile s-au axat și pe necesitatea creării unei comisii interdisciplinare în scopul  verificării implementării proiectului și efectuarea de către club a lucrărilor de îmbunătățire și întreținere a bunului imobil, stabilite de comun acord cu instituția și anexate la prezentul Acord, reprezentând parte componentă a acestuia.

La moment, 6 instituții de învățământ din municipiul Chișinău participă în Proiectul „Fotbal în Școli”, care au la bază curriculumul la disciplina sportivă de specializare: Fotbal. Clasele specializate de fotbal urmează un program special cu antrenamente mai intensive, de 2 ori pe zi, cu o alimentare corectă și nutritivă pe parcursul zilei. Clasele sunt mixte, formate din 25-30 de copii.

Stabilirea de către părți a acțiunilor comune, privind dezvoltarea fotbalului, sprijinirea activității fotbalistice și dezvoltarea sportului de performanță în rândul copiilor, contribuind astfel la crearea unei imagini pozitive a capitalei și Republicii Moldova pe arena internațională este scopul comun, ce urmează a fi realizat în timpul apropiat. Menționăm că în scopul atingerii obiectivelor propuse, părțile și-au exprimat disponibilitatea de a forma o platformă de dialog, cu statut permanent, fiind direcționată spre promovarea intereselor comune pe agenda DGETS și FMF și dezvoltarea programelor și politicilor cu impact pozitiv asupra sportului municipal.