Ședințe convocate

Pentru a fi puse în aplicare deciziile luate, responsabilii au elaborat ordine, scrisori, circulare.

Intru monitorizarea activității eficiente a subdiviziunilor structurale din cadrul DGETS și soluționarea
problemelor din sistem au fost organizate 50 ședințe operative, în cadrul cărora au fost examinate 175 chestiuni
privind planificarea, monitorizarea, evaluarea și raportarea activităților subdiviziunilor DGETS.

Pe parcursul anului 2021-2022 membrii Consiliului de administrație s-au întrunit online în 18 ședințe, au examinat 30
subiecte, ce au fost strict necesare în activitatea DGETS.