Seminar instructiv-metodic pentru directorii adjuncți responsabili de procesul educativ

ℹ️📣Astăzi, 21 februarie 2024, Direcția Generală Educație Tineret și Sport a organizat un seminar instructiv-metodic adresat directorilor adjuncți responsabili de procesul educativ din instituțiile de învățământ primar, secundar, ciclul I și II.
 
🔝Obiectivul acestui seminar a fost sensibilizarea asupra rolului primordial al directorilor adjuncți responsabili de procesul educativ în impulsionarea și edificarea strategiei instituției de dezvoltare a competențelor transversale, a aptitudinilor și inteligențelor multiple la elevi, precum și în organizarea rațională și agreabilă a vieții școlare.
 
🟢Un accent deosebit s-a pus pe promovarea activităților extracurriculare în mediul școlar, cu scopul dezvoltării potențialului artistic al elevilor, implementarea culturii vorbirii și a comportamentului civilizat, precum și cultivarea valorilor morale și a artei naționale. Totodată, s-a subliniat importanța dezvoltării autonomiei personale și sociale în rândul elevilor.
 
💬Menționăm că în cadrul activității un cuvânt de salut a avut domnul Andrei Pavaloi, șeful adjunct al Direcției Generale Educație Tineret și Sport. Domnul Pavaloi a subliniat actualitatea și importanța temei seminarului, evidențiind necesitatea unei abordări cuprinzătoare și proactive în promovarea unui mediu educațional favorabil dezvoltării integrale a elevilor.
 
‼️Apreciem participarea activă a tuturor celor implicați și ne angajăm să continuăm să sprijinim și să facilităm inițiativele care promovează excelența în educație și dezvoltarea personală a tinerilor.
 
🤗Aducem mulțumiri tuturor celor implicați în buna organizare a acestui seminar, în special administrației Liceului Teoretic „George Meniuc”, reprezentat de dna Ana Vartic, pentru susținerea necondiționată și rolul semnificativ în motivarea directorilor adjuncți pentru autoafirmare și perfecționare continuă.
 
🌐Dacă dorești să fii mereu la curent cu cele mai actuale și veridice informații despre sistemul educațional din municipiul Chișinău, te invităm să ne urmărești pe canalul nostru oficial de Telegram – https://t.me/dgetschisinau