Seminarul instructiv –metodic „Pilotarea implementării Sistemului Informațional Catalogul Electronic”

🗓La data de 27.09.2022 SMCCPE din cadrul DGETS municipiul Chișinău a desfășurat în regim on-line seminarul instructiv –metodic „Pilotarea implementării Sistemului Informațional Catalogul Electronic” pentru Administratorii CE din cele 57 de instituții municipale.
📢Sistemul Informațional Catalog electronic (SICE) reprezintă un sistem informațional promovat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), integrat cu Sistemul Informațional de Management în Educație (SIME). Scopul SICE este digitalizarea interacțiunii profesor-elev în învățământul primar/gimnazial/liceal atât pe perioada pandemică și pe viitor și asigurarea elevilor/părinților/profesorilor/MECC cu datele actualizate și veridice despre reușita elevilor și evidența absențelor.
💬S-a menționat că în viitor va fi posibilă excluderea catalogului fizic, care se utilizează în prezent și se păstrează în arhiva instituției.
📌S-au discutat Beneficiile implementării:
✅️Reducerea volumului de lucru de introducerea datelor
✅️Asigurarea procesului automatizat de transfer a notelor/absențelor din Catalog în SIME
✅️Creșterea calității și veridicității a datelor în SIME
✅️Asigurarea securității și integrității a datelor din SICE.
⏩️În cadrul instruirii, Svetlana Golubev, șef SMCCPE a pus în discuție situațiile, dificultățile și succesele pe care le-a remarcat pe parcursul pilotării. Acestea vor sta la baza stabilirii priorităților implementării sistemului în anul viitor de studii ca o alternativă a catalogului fizic.
▶️Cu detalii concrete de aplicare cu succes a SICE s-a prezentat Administratorul catalogului electronic din IPLT „P. Rareș” Liliana Blăniță.