Seminarul Instructiv-Metodic – Rigori în procesul de atestare a cadrelor didactice

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport vă aduce la cunoștință că a organizat Seminarul Instructiv-Metodic cu tema „Rigori în procesul de atestare a cadrelor didactice,” desfășurat în perioada:

a) 08 noiembrie 2023, ora 14.30 – pentru cadrele didactice din instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal din sectoarele Ciocana, Centru, Râșcani;

b) 09 noiembrie 2023, ora 14.30 – pentru cadrele didactice din instituțiile de învățământ extrașcolar, școlile sportive, școlile de artă, primar, gimnazial, liceal din sectoarele Botanica, Buiucani;

c) 10 noiembrie 2023, ora 13.00 – pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie.

Participanți: Cadre didactice din 209 instituții de învățământ general din municipiul Chișinău.

Scopul seminarului: Formarea cadrelor didactice care urmează să susțină probele pentru atestare la conferirea gradului didactic doi, confirmarea gradului didactic unu/superior, sesiunea 2024.

Obiective:

Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice;
Familiarizarea participanţilor cu setul de repere și informații despre modul de realizare/susținere a probelor pentru conferirea gradului didactic doi, confirmarea gradului didactic unu/superior;
Prezentarea exemplelor de studii de caz, situații didactice, produselor/proiectelor din practica educațională a cadrelor didactice, care s-au atestat în sesiunea 2023.

Resurse:

Mulțumim pentru implicare și dedicație în susținerea excelenței în învățământul din Chișinău! 🎓📚