Seminarul internațional:  Probleme și soluții în gestionarea procesului de alimentație în instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău și Japonia

Activitatea organizată astăzi 09 septembrie 2021, în format online, a întrunit cca 90 de directori ai instituțiilor de învățământ din municipiu, reprezentanți ai Primăriei municipiului Chișinău și ai Agenției Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA).

În calitate de oaspeți de onoare, dar și formatori în cadrul seminarului:

 • Tomoya YOSHIDA, director general Departamentul Dezvoltare Umană, JICA;
 • Marika NOMURA, consilier principal (nutriție și sănătate) JICA;
 • Manami MARUYAMA, profesor de dietă și nutriție, Școala elementară Hananoki, orașul Nishio;
 • Reprezentanții Direcției Economie și Comerț a Primăriei municipiului Chișinău responsabili de coordonarea activității combinatelor școlărești.

Pe ordinea de zi a seminarului s-au regăsit următoarele subiecte:

 • Prezentarea sistemelor de alimentație din municipiul Chișinău și cel existent în Japonia;
 • Problemele cu care se confruntă managerii instituțiilor de învățământ la capitolul alimentație;
 • Promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în stil japonez pentru a preveni obezitatea la o vârstă fragedă;
 • Întrebări și răspunsuri.

Seminarul a fost deschis de Angela CUTASEVICI, vice-primar al municipiului Chișinău, care, în  discursul său de salut a mulțumit reprezentanților JICA Japonia pentru implicarea și împărtășirea reciprocă a experienței în alimentația copiilor și elevilor.

Andrei PAVALOI, șef adjunct al Direcției Generale Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, în alocuțiunea sa a menționat importanța organizării calitative a procesului de alimentație a copiilor, totodată a subliniat că cerințele impuse și măsurile întreprinse de autorități pentru organizarea unui proces de alimentație calitativ și bucatele care ajung pe masa copiilor trebuie să corespundă cerințelor stipulate în certificatele de calitate și inofensivitate.

Prezentarea procesului de alimentație a copiilor/elevilor în municipiu a fost redată de dna Coralia BABCENCO, specialist principal DGETS responsabil de alimentație. Conform datelor prezentate,  de alimentație gratuită în perioada de referință beneficiază 73.051 de copii/elevi, după cum urmează:

 • 450 de copii din IET;
 • 427 de elevi clasa I-IV – dejun;
 • 889 de elevi clasa V-IX – dejun;
 • 55 de elevi care au fost bolnavi de TBC;
 • 289 de elevi din grupele cu program prelungit (20% din numărul total de elevi ai grupelor cu program prelungit);
 • 285 de elevi din instituțiile de învățământ special (instituție specială, școală auxiliară;
 • 154 de elevi din școlile internat (Școala auxiliară-internat nr.5, Gimnaziul – internat nr. 3);
 • 502 de elevi din clase cu profil sport.

Despre sistemul de alimentație școlar japonez a vorbit Dna Manami MARUYAMA, profesor de dietă și nutriție,  Școala elementară Hananoki, orașul Nishio.

Ca foaie de parcurs, toți participanții la seminar și-au trasat obiective concrete ce țin a fi implementate de către fiecare, ca parte componentă, a cooperării în organizarea procesului alimentației copiilor pe dimensiunile lor de competență.

Menționăm că recent a fost realizat un studiu de fezabilitate privind îmbunătățirea procesului de alimentație în școli. Astfel va fi implementat un proiect pilot în colaborare cu Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională (JICA) de consiliere și ghidare pe segmentul alimentației publice în instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău, conform căruia specialiștii vor beneficia de instruire în domeniul dezvoltării segmentului de alimentare publică în școli și grădinițe.

Totodată, eficientizarea procesului de alimentație a copiilor din instituțiile de învățământ general din municipiu este primordial pentru  Primăria municipiului Chișinău.