Seminarul municipal instructiv-metodic pentru cadrele didactice

În conformitate cu planul de activități al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău la 28 octombrie 2022, în incinta Instituției Publice Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” a avut loc seminarul municipal instructiv-metodic pentru cadrele didactice cu genericul „Formarea competențelor curriculare la disciplina Educație tehnologică prin intermediul inter – și transdisciplinarității”.
📌Cei 148 de participanți au avut ca obiective de bază:
✅️Abordarea conexiunilor inter și transdisciplinare în procesul formării competențelor curriculare;
✅️Antrenarea în activități practice instructiv-metodice.
📢Valorificând termenii inter și transdisciplinarității profesorii au conștientizat importanța și impactul conexiunilor disciplinare în formarea potențialului profesionist la etapa actuală și în viitorul apropiat. Noile profesii și meserii, care apar tot mai frecvent generează axarea pe competențele cheie, competențele transversale, competențele transdisciplinare și studierea integrată a conținuturilor disciplinelor școlare.
🏫Cât privește disciplina Educație tehnologică, având un caracter specific interdisciplinar și totodată, un caracter dual: teoretico-practic, științific și tehnologic, aceasta deja se vede importantă prin inițierea în limbajele tehnologice specifice, ce generează amplificarea capacităților creative și disponibilitate pentru invenție și inovație.
⏩️În cadrul celor 8 ateliere de lucru ale seminarului, profesorii de Educație tehnologică ghidați de 16 moderatori au demonstrate responsabilitate și creativitate în realizarea și evaluarea produselor școlare la diverse module, aplicând strategiile didactice în avantajul inter și transdisciplinarității.
💬Este de menționat faptul că, pe tot parcursul seminarului, participanții au beneficiat de un bogat schimb de experiență și cu multe noutăți în domeniu.