Seminarul privind securitatea şi siguranţa elevilor în procesul desfășurării lecțiilor online

Seminarul cu privire la securitatea şi siguranţa elevilor în procesul desfășurării lecțiilor online

  • Scopul: asigurarea securităţii şi siguranţei online a elevilor/ cadrelor didactice din învățământul primar şi secundar din municipiul Chișinău în organizarea procesului educaţional la distanţă;
  •  Modalitatea: în regim online;
  • Grupul țintă: cadrele didactice.

Fișier atațat Ordin-nr.-272-din-13.04.2021-Cu-privire-la-organizarea-seminarelor-și-asigurarea-securității-și-siguranței-în-procesul-desfășurării-lecțiilor-online