Sesiunea de atestare 2022, a cadrelor didactice și de conducere

Sesiunea de atestare 2022, a cadrelor didactice și de conducere

Etapa municipală

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, organizează în perioada 14 – 15 mai 2022, sesiunea municipală de atestare a cadrelor didactice și de conducere din instituțiile de învățământ general, în baza ordinelor nr. 499/ 500 din 18.04.2022 „Cu privire la organizarea etapei municipale de atestare a cadrelor didactice și de conducere sesiunea 2022”.

  Probele pentru susținerea sesiunii de atestare a cadrelor didactice/conducere vor fi susținute conform Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică, aprobat prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 1091 din 07.10.2020:

• Studiu de caz pentru conferirea gradului didactic doi;

• Interviul de evaluare a competențelor profesionale în baza unei situații didactice;

• Proba practică-prezentarea produsului/ proiectului din practica educațională pentru confirmarea gradelor didactice unu și superior.

• Cadrele de conducere vor prezenta Programul managerial/ Raportul de autoevaluare pentru conferirea/confirmarea gradului managerial doi. 

  Pentru sesiunea de atestare 2022, sunt înrolate 622 cadre didactice și 34 cadre de conducere pe disciplinele şcolare și de profil, care vor susține probele de evaluare, conform orarului stabilit. 

Etapa municipală de atesatre, sesiunea 2022, va fi susținută on-line. 

Urăm mult succes tuturor actanților împlicați în acest proces!