Sesiuni de formare cu tema „Educația incluzivă”

În temeiul Planului de activitate a secției Învățarea pe tot parcursul vieții, la propunerea și cu suportul Organizației non-guvernamentale izraeliene IsraAID, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport organizează în perioada 26 – 29 iunie 2023 și 30 iunie 1, 3 și 4 iulie 2023, două sesiuni de formare cu tema „Educația incluzivă”.

Organizația non-guvernamentală IsraAID a propus desfășurarea unui proiect-pilot de formare care include principiile educației incluzive, instrumente de creare și gestionare a unui mediu favorabil învățării incluzive, strategii specifice pentru predare în învățământul preșcolar, primar și secundar.

La formări s-au înscris 211 profesori și manageri din instituțiile de învățământ municipal. Primul grup a finalizat instruirea la data de 29.06.2023.

Beneficiarii urmează să disemineze cunoștințele, informațiile și instrumentele dobândite în instituțiile de învățământ general din Chișinău pentru a oferi posibilitatea echitabilă la studii și dezvoltare a tuturor copiilor, inclusiv a celor cu nevoi speciale, reprezentanți ai minorităților naționale, imigranți etc.

La finalul sesiunilor de formare participanții vor obține diplome în conformitate cu anexa nr. 1 a Hărții creditare și metodologiei cuantificării, acumulării și recunoașterii creditelor profesionale, aprobate prin ordin nr. 1091 din 07.10.2020 participanților.