Sesiuni de întrebări și răspunsuri on-line pentru eventualii beneficiari de granturi din cadrul Proiectului de ecologizare „Școala Orașului Verde”

Astăzi, 10 noiembrie 2021, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău a realizat 2 Sesiuni consecutive de întrebări și răspunsuri asupra Concursului municipal de finanțare a proiectelor de ecologizare „Școala Orașului Verde”.

Activitatea a fost organizată în format on-line, pe platforma Zoom și a întrunit peste 130 de reprezentanți ai instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, special și extrașcolar din municipiu, fondatorul cărora este Consiliul municipal Chișinău.

Scopul principal al activității este de a susține și motiva crearea capacităților pentru scrierea proiectelor ecologice. Activitatea vine în sprijinul tuturor celora care doresc să aplice pentru finanțarea unui Proiect Ecologic de Succes.

Alături de invitații noștri experți în domeniu, în cadrul unui dialog interactiv, au fost discutate în detaliu elementele cheie:

 • Dezvoltarea competențelor de elaborare a proiectelor de ecologizare a școlilor publice;
 • Bugetarea participativă pentru Concursul de proiecte de ecologizare ce urmează a fi depuse de școlile publice municipale;
 • Prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Concursului;
 • Acțiunile ce se regăsesc în calendarul concursului;
 • Obiectivele, scopul și prioritățile concursului;
 • Modul de finanțare și raportarea financiară a cheltuielilor;
 • Limitele sumei pentru o propunere de proiect;
 • Termenii pentru depunerea proiectelor de participare la concurs;
 • Principiile prevăzute la implementarea proiectelor.

Profesorii și reprezentanții instituțiilor publice de învățământ din municipiu au manifestat interes deosebit pentru următoarele segmente:

 • Unde sunt plasate toate materialele aferente concursului dat?
 • Modalitatea de completare a fișelor de proiect;
 • Raportarea financiară corectă despre cheltuielile ce vor fi efectuate;
 • Posibilitatea accesării din partea unei Instituții la 2 și mai multe proiecte ecologice;
 • Metoda de finanțare acestui concurs și raportarea financiară a cheltuielilor.

Totodată în cadrul sesiunilor, beneficiarii au fost instruiți în privința cadrului juridic general și a regulilor de elaborare/implementare a proiectelor ce urmează a fi finanțate.

Cu suportul organizațiilor – partener de implementare a Proiectului, MOVCA și MOLDREC Group, asociații cu experiență în implementarea proiectelor ecologice în școlile publice, ne propunem să ajutăm școlile să se poziționeze pe o nouă treaptă de dezvoltare care vor servi drept modele de promovare a bunelor practici sustenabile privind reducerea impactului activității de exploatare a resurselor și bunurilor asupra mediului. Astfel, reprezentanții Companiilor MOLDREC Group și MOVCA au venit cu următoarele sugestii pentru participanții în cadrul proiectului:

 • ODD Educație de calitate – organizarea campaniilor de informare şi sensibilizare privind şcoala verde. Drept exemplu a servit proiectul Şcoala Ecoterienilor al organizației partenere din România – Ecotic. Educația de calitate pe segmentul şcolii verzi poate fi realizată în cadrul orelor de educație tehnologică prin activități de reutilizare a deşeurilor. 
 • ODD Oraşe şi comunități durabile – se propune stabilirea unei cooperări cu alți actori – alte şcoli, alte entități, APL în vederea extinderii ideii de proiect. 
 • ODD Consum şi producție responsabilă poate fi realizat prin conştientizarea colectării selective a deşeurilor în cadrul şcolii. MOLDREC susține campanii de colectare a DEEE (deşeurilor de echipamente electrice şi electronice) în cadrul şcolilor.

Cu exemple relevante, sugestii utile din practica elaborării și implementării multiplelor proiecte de ecologie în țară și peste hotare, modele de bune practici, a venit dna Elena Zubcov, Profesoara Ecolog, Membru-corespondent a Academiei de Științe din Moldova și a Institutului de Ecologie, expertă în domeniul ecologiei, (membra grupului de lucru a Concursului de proiecte ecologice).

Totodată, rugămintea organizatorilor este de a utiliza integral mijloacele alocate pentru dezvoltarea  competenților ,,verzi” și ecologizarea școlilor în prisma utilizării responsabile a energiei, a resurselor de-a lungul lanțului valoric.

În context, ne propunem ca pe baza rezultatelor Proiectului, elevii să ofere idei specifice, șă realizeze acțiuni ecologice binevenite ce au menirea să îmbunătățească situația de mediu în municipiul Chișinău și să atragă atenția pe termen lung a publicului larg asupra acestuia. Zeci de școli publice vor fi finanțate pentru realizarea acțiunilor de ecologizare, ca urmare a participării la Concursul de granturi pentru ecologizarea școlilor publice municipale..

IMPORTANT: Depunerea proiectului de participare la concurs va fi efectuată în format electronic, la adresa de e-mail: scoalaecochisinau@gmail.com , până la data de 01 decembrie 2021.

Totodată specificăm că Proiectul va conţine următoarele documente:

 1. Formularul de depunere al proiectului – Anex nr. 1;
 2. Bugetul detaliat al proiectului – Anex nr. 2;
 3. Acordul conducătorului instituției aplicant – Anexa 3.

Neapărat fiecare pagină a proiectului trebuie să fie ștampilată, ulterior scanată într-un singur fișier în format PDF. În titlul mesajului de e-mail aplicantul va specifica: Instituția de învățământ; Titlul proiectului propus spre finanțare; Numărul total de pagini al proiectului, care este atașat la e-mail.

Reamintim că informația detaliată privind Regulamentul Concursului municipal de finanțare a proiectelor de ecologizare „Școala Orașului Verde”, Anexele pentru completare, Temele eligibile, Procedurile de aplicare și selectare, Criteriile de eligibilitate, precum și Ghidul materialelor de identitate ce conține (Modele PowerPoint, Model document Word, Model comunicat de presă, Model cover general Facebook, Model imagine generală postare Facebook) poate fi găsită aici: https://chisinauedu.md/2603-2/

Activitatea organizată și derulată de către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău se înscrie în șirul de măsuri finanțate prin intermediul Proiectului „Școala Orașului Verde”, organizat cu suportul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu finanțare din partea Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ) și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).