SIME pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal

Direcția Generală Educație Tineret și Sport anunță deschiderea oficială a noului an de învățământ 2023-2024 în cadrul Sistemului Informațional pentru Managementul Educației (SIME) pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal.
 
SIME este un sistem național dezvoltat pentru automatizarea proceselor de colectare, actualizare și stocare a datelor referitoare la învățământul general din Republica Moldova. Acesta servește ca instrument esențial pentru factorii de decizie la nivel instituțional, raional/municipal și național, în scopul planificării strategice, monitorizării învățământului, identificării copiilor care au abandonat școala, copiilor aflați în situație de risc și a celor cu necesități educaționale speciale.
 
Serviciul Managementul Cantitativ al Calității Procesului Educațional din cadrul DGETS, a implementat cu succes planul de acțiuni pentru actualizarea datelor în SIME pentru anul de studii 2023-2024. Acest demers are ca obiectiv asigurarea calității procesului educațional prin furnizarea de date precise și actualizate în timp real.
 
Prin această inițiativă, DGETS contribuie la eficientizarea gestionării și monitorizării învățământului în municipiul Chișinău și la nivel național, pentru a asigura un mediu educațional de calitate pentru toți elevii.