Sincere felicitări și mulțumiri pentru activitatea îndelungată

Stimate Doamne, Tatiana Botnaru, Elena Rusu și Maria Lapp, Vă aducem felicitări și mulțumiri pentru activitatea îndelungată și contribuția substanțială în perfecționarea procesului instructiv-educativ la educarea tinerei generații în spiritul valorilor general-umane.

Nu știm dacă este mult sau puțin, certitudinea constă în faptul că, este un timp în care încape o viață de activitate. Un timp în care ați oferit roadele cunoștințelor și capacităților infinite de care ați dat dovadă mereu unui număr imens de oameni. Și, de aici pornind, puținul devine mult, iar cifra cuprinde infinituri.

De aceea, azi, când infinitul sacrificiului mai dăinuie printre noi, Vă dorim cu mult respect, să Vă bucurați de roadele tuturor eforturilor depuse de către Dvs, de rezultatele frumoase ale corelației dintre teorie și practică, de gratitudinea discipolilor, de respectul colegilor. Să păstrați sentimentul suprem de dăruire, căci toate bune, într-o zi, se întorc, cu răbdare. Să tindeți continuu spre cunoaștere, având o perpetuă sete de ea și să vă bucurați de multe aniversări frumoase, împlinite prin satisfacția sufletească în fața muncii prestate și a profesiei alese.