Solicitarea demersului privind volumul suplimentar de ore pentru completarea posturilor didactice vacante până la 1,5 unitate

Secția resurse umane a Direcției generale educație, tineret și sport solicită prezentarea, până la 12 februarie 2021, a demersului privind volumul suplimentar de ore pentru completarea posturilor didactice vacante până la 1,5 unitate, care urmează a fi aprobat de către Consiliul municipal Chișinău, conform anexei atașate (aviz_volum_supimentar_11.01.2021).

Informația solicitată, contrasemnată de conducătorul instituției și secția economie sau economistul instituției va fi expediată în variantă Word și PDF la următoarele adrese electronice:
sl Botanica: nicu.crist@gmail.com;
sl Buiucani: cadredgets@gmail.com;
sl Centru: vdontu73@gmail.com;
sl Ciocana: svetlana.paginu@gmail.com
sl Râșcani: stihariv@gmail.com

Tel. relații: 022 235269; 022 233935; 022 201618; 022 233447