Specialist principal în cadrul Direcției managementul învățământului extrașcolar, tineret și sport

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist  principal în cadrul Direcției managementul învățământului extrașcolar, tineret și sport.

Scopul general al funcției, conform fișei postului:

Organizarea și asigurarea calității managementului  învățământului extrașcolar din cadrul instituțiilor de învățământ primar, secundar ciclul I și II, extrașcolar.

Sarcinile de bază ale funcției publice vacante, conform fișei postului:

  • Promovarea/implementarea actelor normative din domeniul educațional pe domeniul de competență;
  • Coordonarea/monitorizarea activității directorilor din instituțiile de învățământ extrașcolar, directorilor adjuncți din cadrul instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și ciclul II din municipiu pe segmentul activitatea educativă și extrașcolară;
  • Monitorizarea activităților de prevenire, identificare, raportare și asistență a cazurilor de abuz fată de copii din cadrul instituțiilor de învățământ primar, secundar ciclul I și II, extrașcolar din municipiu;
  • Susținerea și consilierea directorilor centrelor de creație, directorilor adjuncți pentru educație, proiectarea/organizarea /desfășurarea activităților de formare pentru directorii adjuncți responsabili de disciplina Dezvoltare personală, șefii comisiilor metodice Consiliere și dezvoltare personală, specialiștii de coregrafie, etnofolclor, fanfară și teatru;
  • Organizarea și coordonarea activităților didactico-metodice și cultural-artistice la nivel de sector/municipiu;

▶️Mai multe detalii.. https://cutt.ly/nSWQ6kI

🗓Data limită de depunere a actelor: 28.03.22, în timpul orelor de program: 8.00-17.00.

☎️Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor: Veronica Donțu, telefon de contact: (022)201618, adresa electronică: cadredgets@gmail.com