Specialist superior în cadrul Direcției analiză și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de  specialist  superior în cadrul Direcției  analiză și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale

Scopul general al funcției, conform fișei postului:

 Asigurarea calității  actelor normative cu referire la documentele de politici educaționale elaborate la nivel de DGETS

Sarcinile de bază ale funcției publice vacante, conform fișei postului:

  1. Participarea la elaborarea programelor strategice și operaționale ale DGETS;
  2. Elaborarea dărilor de seamă/rapoartelor cu privire la domeniul de activitate;
  3. Realizarea studiilor cu referire la calitatea serviciilor educaționale prestate la nivel municipal;
  4. Elaborarea Planurilor de activitate a direcției;
  5. Participarea la dezbaterile publice și înaintarea propunerilor cu referire la eficientizarea procesului educațional.

Mai multe detalii.. specialist  superior în cadrul Direcției  analiză și monitorizarea procesului de implementare a politicilor educaționale

Data limită de depunere a actelor: 28.03.22, în timpul orelor de program: 8.00-17.00.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor: Veronica Donțu, telefon de contact: (022)201618, adresa electronică: cadredgets@gmail.com