Specialist superior în cadrul Direcției management instituțional

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Direcției management instituțional.

Scopul general al funcției, conform fișei postului:

Asigurarea calității managementului educațional în instituțiile de învățământ primar, secundar, ciclul I și II și special din municipiul Chișinău.

Sarcinile de bază ale funcției publice vacante, conform fișei postului:

  1. Monitorizarea procesului de elaborare/implementare a proiectelor de dezvoltare strategică și a planurilor de activitate ale instituțiilor de învățământ primar și secundar din subordine;
  2. Supravegherea accesului copiilor și tinerilor la studii, la serviciile educaționale oferite de instituțiile de învățământ din municipiu;
  3. Asigurarea funcționalității conforme a instituțiilor de învățământ primar, secundar și special.

Mai multe detalii.. Specialist  superior în cadrul  Direcției management instituțional

Data limită de depunere a actelor: 25.04.2023, în timpul orelor de program: 8.00-17.00.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor: Veronica Donțu, telefon de contact: (022)201618, adresa electronică: cadredgets@gmail.com