Specialist superior la informatică în cadrul Direcției management curricular

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009, Direcția generală educație, tineret și sport anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior la  informatică cadrul Direcției management curricular.

Scopul general al funcției, conform fișei postului:

Promovarea politicii educaționale de stat, coordonarea și monitorizarea procesului educațional în instituțiile publice și private de învățământ primar și secundar general, inclusiv instituțiile de învățământ special/auxiliar din municipiul Chișinău.

 

Sarcinile de bază ale funcției publice vacante, conform fișei postului:

  1. Monitorizarea implementării Curriculumului Național: Planul cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, curriculum la disciplina educația plastică și  educația tehnologică disciplinele opționale, ghidurile și reperele metodologice la  educația  plastică și educația tehnologică;
  2. Monitorizarea calității managementului curricular, calității serviciilor educaționale prestate, incluziunea elevilor cu cerințe educaționale speciale supravegherea modului de organizare și funcționare a alternativelor educaționale;
  3. Monitorizarea funcționării sistemului instituțional de evaluare a rezultatelor școlare;
  4. Organizarea și desfășurarea olimpiadelor, concursurilor și conferințelor la informatică.

Mai multe detalii…Specialist superior la  informatică cadrul Direcției management curricular.

Data limită de depunere a actelor: 24.08.2022, în timpul orelor de program: 8.00-17.00.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor: Veronica Donțu, telefon de contact: (022) 201618, adresa electronică: cadredgets@gmail.com