„Startup pentru tineri și migranți”

„Startup pentru tineri și migranți”: Program pilot al Primăriei municipiului Chișinău pentru inițierea afacerilor

Tinerii din Chișinău, vor putea accesa un grant de până la 200 de mii de lei pentru dezvoltarea afacerilor. Tinerilor care dețin deja o afacere și au realizat o investiție din resurse proprii sau din resurse creditare, li se vor compensa valoarea dobânzii pentru 24 de luni, în sumă de cel mult 100 de mii de lei. Aceste prevederi se conțin Programul Municipal Pilot „Startup pentru tineri și migranți”, lansat de Primăria municipiului Chișinău.

Primarul General, Ion Ceban, a menționat în cadrul unei conferințe de presă că beneficiari ai programului pot fi tineri, viitori antreprenori, cu vârsta între 18 și 40 de ani care au viza de reședință în municipiul Chișinău și doresc să deschidă o afacere sau dețin o întreprindere înregistrată în municipiul Chișinău cel mult 12 luni.

Totodată, vor putea să primească suport în cadrul programului lucrătorii migranți care au fost sau au plecat peste hotarele Republicii Moldova cu scopul de a desfășura activități de muncă sau beneficiarii de remitențe (soț/soție sau rudă de gradul I) cu vârsta de până la 40 de ani, care au reședință permanentă în municipiul Chișinău și dețin o întreprindere înregistrată în municipiul Chișinău.

Sunt eligibili pentru program și tinerii investitori, cu vârsta cuprinsă între 18 și 40 de ani, care au viza de reședință în municipiul Chișinău, dețin o afacere și au efectuat investiții din resurse creditare în ultimele 24 de luni.

Tinerii refugiați se vor putea înscrie în program. E vorba de tinerii refugiați, viitori antreprenori, care au creat un parteneriat cu un tânăr rezident care are viză de reședință în municipiul Chișinău, ambii fiind cu vârsta cuprinsă între 18 și 40 de ani și doresc să inițieze o afacere sau dețin o întreprindere înregistrată în municipiul Chișinău de cel mult 12 luni.

Totodată, vor fi eligibili lucrătorii migranți din municipiul Chișinău sau beneficiari de remitențe (soț/soție sau rudă de gradul I a unui migrant) cu vârsta maximă de până la 40 de ani, care dețin o întreprindere înregistrată în municipiul Chișinău până la depunerea cererilor de înregistrare în program. Contribuția financiară a solicitantului reprezintă cel puțin 30% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului investițional, confirmată prin prezentarea extrasului de cont al unei bănci comerciale cu sediul permanent în municipiul Chișinău.

Domeniile prioritare ale Programului sunt afacerile care vor desfășura activități de producere sau prestări servicii, afacerile care conțin activități inovatoare ori își propun să implementeze proiecte de transfer tehnologic și de know-how, afacerile axate pe dezvoltarea industriei tehnologiei informației și comunicațiilor, electromecanică, industria agroalimentară și HoReCA, industria ușoară, industria creativă, turism, sănătate și frumusețe, activități profesionale, științifice sau tehnice, eficiență energetică, agricultură.