Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret a Municipiului Chișinău

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău invită membrii comunității să participe activ la discuțiile și acțiunile de dezvoltare a sectorului de tineret pentru anii 2023-2028 și să propună propriile activități și evenimente care urmează să fie incluse în plan, pentru a beneficia de co-finanțare din cadrul bugetului alocat pentru perioada menționată.

Indiferent dacă sunteți parte a unei organizații de tineret, un educator pasionat sau un lider comunitar dedicat, vă încurajăm să vă implicați. Propuneți activități, evenimente și proiecte inovatoare care pot îmbunătăți viețile tinerilor și defini unele viziuni comune pentru un Chișinău mai prosper și mai incluziv.

Această acțiune are la bază „Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret a Municipiului Chișinău” pentru anii 2023-2028. Acest document important reflectă viziunea Municipiului Chișinău pentru dezvoltarea sectorului de tineret și se aliniază cu principiile și direcțiile prioritare stabilite în Legea Nr. 215/2016 cu privire la tineret.  Detalii complete despre strategie pot fi găsite aici: Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret a Municipiului Chișinău

Vor fi analizate propunerile de activități, proiecte, programe și evenimente care corespund celor 7 priorități incluse în strategie:

  1. Creșterea nivelului de implicare și participare a tinerilor.
  2. Facilitarea accesului tinerilor la programe de dezvoltare personală prin intermediul competențelor secolului XXI.
  3. Asigurarea incluziunii prin intermediul educației pentru toleranță, democrație și educație de gen.
  4. Susținerea organizațiilor de tineret și a sectorului asociativ.
  5. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și abilitarea economică a tinerilor.
  6. Crearea condițiilor pentru dezvoltarea unui mod sănătos de viață și promovarea stării de bine în rândurile tinerilor.
  7. Educarea tinerilor în calitate de promotori ai păcii, securității, implicării civice, prin voluntariat.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor este 30 octombrie 2023.

Pentru mai multe informații și detalii despre procesul de depunere a propunerilor, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail sau la numărul de telefon specificat.