Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret a Municipiului Chișinău pentru anii 2023-2028

📢 Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău aduce la cunoștință că a fost elaborată „Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret a Municipiului Chișinău” pentru anii 2023-2028. Acest document important reflectă viziunea Municipiului Chișinău pentru dezvoltarea sectorului de tineret și se aliniază cu principiile și direcțiile prioritare stabilite în Legea Nr. 215/2016 cu privire la tineret. 🌱

ℹ️ Detalii complete despre strategie pot fi găsite aici: Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret a Municipiului Chișinău

🤝 În acest context, invităm organizațiile din domeniul tineret, educație și sport să propună propriile activități și evenimente care urmează să fie incluse în plan și să beneficieze de co-finanțare din cadrul bugetului alocat pentru perioada menționată.

🎯 Vor fi analizate propunerile de activități, proiecte, programe și evenimente care corespund celor 7 priorități incluse în strategie:

  1. Creșterea nivelului de implicare și participare a tinerilor.
  2. Facilitarea accesului tinerilor la programe de dezvoltare personală prin intermediul competențelor secolului XXI.
  3. Asigurarea incluziunii prin intermediul educației pentru toleranță, democrație și educație de gen.
  4. Susținerea organizațiilor de tineret și a sectorului asociativ.
  5. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și abilitarea economică a tinerilor.
  6. Crearea condițiilor pentru dezvoltarea unui mod sănătos de viață și promovarea stării de bine în rândurile tinerilor.
  7. Educarea tinerilor în calitate de promotori ai păcii, securității, implicării civice, prin voluntariat.

🗓 Termenul limită pentru depunerea propunerilor este 30 octombrie 2023.

📩 Pentru mai multe informații și detalii despre procesul de depunere a propunerilor, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail sau la numărul de telefon specificat.

Suntem nerăbdători să colaborăm cu voi pentru a susține și dezvolta sectorul de tineret din Chișinău în direcția potrivită. Împreună, putem face o diferență semnificativă în viața tinerilor noștri. 💪 #Tineret #Educație #Sport #Chișinău #DezvoltareTineret