Suport curs pentru formatorii locali „Didactica utilizării Bibliotecii digitale Educație online”

MODULUL #1 RESURSELE OFERITE DE BIBLIOTECA DIGITALĂ „EDUCAȚIE ONLINE” WWW.EDUCATIEONLINE.MD

MODULUL # 2 TEHNICI INTERACTIVE DE LUCRU CU RESURSELE OFERITE DE BIBLIOTECA DIGITALĂ „EDUCAȚIE ONLINE”

MODULUL # 3 EVALUAREA SINCRONĂ ȘI ASINCRONĂ SCRISĂ ȘI ORALĂ ÎN BAZA RESURSELOR OFERITE DE BIBLIOTECA DIGITALĂ „EDUCAȚIE ONLINE”

MODULUL # 4 ABORDAREA TRANS-, PLURI- ȘI INTER-DISCIPLINARĂ ÎN BAZA BIBLIOTECII DIGITALE „EDUCAȚIE ONLINE”

MODULUL # 5 TEHNICA GHIDULUI DE ÎNVĂȚARE ÎN BAZA RESURSELOR OFERITE DE BIBLIOTECA DIGITALĂ „EDUCAȚIE ONLINE”