Tabăra cu sejur de zi «Insula comorilor»

În perioada 07-25 iunie 2021 s-a desfășurat activitatea taberei cu sejur de zi pentru elevii claselor primare, organizată la Liceul Teoretic «Vasile Lupu» din municipiul Chișinău.
«Vara este o mică viața deosebită…» și scopul nostru este de a-i ajuta pe copiii din municipiu să o trăiască intensiv, frumos, pentru a recrea și întrema sănătatea după un an școlar obositor.
Astfel o misiune impunătoare este organizarea odihnei de vară a elevilor. Tabăra cu sejur de zi activează în liceu începând cu anul 2010 cu susținerea autorităților locale, a direcției generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău și DETS sectorului Centru.
În procesul pregătirii deschiderii taberei o atenție deosebită s-a acordat respectării cerințelor epidemiologice atât în organizarea comițiilor vieții cotidiene a beneficiarilor cât și în elaborarea Programului de activitate.
Menționăm că Obiectivele de bază ale Programului sunt:
 Satisfacerea nevoilor elevilor și a părinților în organizarea odihnei, recreerea și întremarea sănătății copiilor;
 Dezvoltarea personalității copilului, cu includerea activităților orientate spre educația morală, spirituală, patriotică, estetica, ecologică, fizică;
 Dezvoltarea capacităților intelectuale, atitudinii pozitive fața de sine și comunitate, competențelor de lucru în echipa ș.a.
În acest context, lăudabil este faptul că 75 de copii-beneficiari ai tabere de odihnă au participat activ la diverse concursuri, concerte, activități aferente orelor sănătății/securității, competiții între detașamente, jocuri sportive, excursii, întâlniri cu personalități notorii și alte evenimente, a lăsat în memoria copiilor o amprenta doldora de impresii plăcute.
Totodată o contribuție importantă în realizarea Programului de activitate a taberei au asigurat partenerii Liceului: Biblioteca Municipală «Ion Creangă», «Maramureș», Uniunea Conducătorilor RM, Inspectoratul General al Situațiilor Excepționale, Centrele de creație a copiilor «Politehnic», «Floarea Soarelui» ș.a.