Vizita Ambasadorului Franței în Republica Moldova la Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Gheorghe Asachi” din Chișinău

Astăzi, 08 aprilie 2022, Instituția Publică Liceul Teoretic Gheorghe Asachi a avut onoarea de a găzdui vizita Excelenței Sale, Ambasadorul Franței în Republica Moldova, Domnul Graham Paul.

În contextul acestei vizite, au fost reiterate momentele semnificative în procesul de redinamizare și revitalizare a Proiectului Claselor Bilingve francofone în vederea perpetuării dispozitivului în Republica Moldova, întru asigurarea calitativă și durabilă a procesului educațional, filiera francofonă.

În cadrul acestei vizite, au fost realizate o serie de activități cu participarea actanților educaționali din instituție:

  • Discuții cu Administrația instituției, în persoana Doamnei Natalia Bulat, directoarea liceului și a echipei manageriale, cu privire la monitorizarea și evaluarea predării/învățării limbii franceze și în limba franceză în clasele bilingve francofone, dar și dificultățile întâlnite în implementarea calitativă a Proiectului Claselor Bilingve;
  • Întrevederea cu elevii defășurată sub forma de interacțiune și schimb de opinii, cu punctarea avantajelor studierii în clasele bilingve și inserția profesională a absolvenților claselor bilingve francofone în spațiul european;
  • Dialogul constructiv cu profesorii de limba franceză și de disciplinele exacte predate în limba franceză, menționându-se, pe de o parte, experiențele, reușitele și realizările, pe de altă parte, provocările și așteptările pe care le au toți actanții proiectului.

Vizita Excelenței Sale s-a încheiat cu o pledoarie pentru pace, moment artistic, care a încununat armonios evenimentul.  

Contribuția Excelenței Sale, Ambasadorul Franței în Republica Moldova, în persoana Domnului Graham Paul, este fundamentală în vederea reconfigurării procesului educațional în Proiectul Claselor Bilingve francofone din municipiu și întreaga țară.

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău exprimă mesajul ferm de sprijin pentru astfel de colaborări susținând valențele și evoluția procesului educațional de calitate în municipiul Chișinău.