Vizită de lucru a viceprimarei Angela CUTASEVICI la Liceul Teoretic cu profil de arte „Elena Alistar”

Viceprimara municipiului Chișinău Angela CUTASEVICI a efectuat o vizită de lucru la Liceul Teoretic cu profil de arte „Elena Alistar”, în scopul monitorizării lucrărilor de construcție a cantinei liceului.      

Liceul Teoretic cu profil de arte „Elena Alistar” a fost creat în anul 1965, cu capacitatea de 840 de locuri, având denumirea originală de „Școala moldo-rusă nr. 28”, ulterior a fost reorganizată, astfel ca în 2002 să capete numele pe care îl poartă și în prezent.

La moment în cadrul liceului studiază 1045 elevi, dintre care:

Clasele I-IV – 368 elevi;

Clasele V-IX – 454 elevi;

Clasele X-XII – 223 elevi.

Din numărul total de elevi 515 se alimentează gratuit în cadrul școlii. Din motiv că liceul nu dispune de sală de mese, elevii sunt nevoiți să servească masa în sala de festivități, acest lucru îngreunând și activitatea celor care desfășoară concomitent măsuri extrașcolare sau repetiții în aceeași încăpere.

Au fost înaintate demersuri pentru a construi o sală separată destinată servirii meselor zilnice a elevilor. Astfel, în 2021 s-au efectuat lucrări de proiectare a viitoarei săli, iar în anul 2022 s-au dat start lucrărilor de construcție. Efectuarea lucrărilor de construcție, dotarea cu utilaj tehnologic și mobiler au constituit suma totală de 8614,7 mii lei, dintre care până la moment au fost alocați 3300,0 mii lei.