Vizită de studiu în Saxonia Inferioară, Republica Federală Germania

În perioada 12-18 martie, Daniela Munca-Aftenev, șefă adjunctă DGETS și Natalia Zaiaț, directoarea Centrului de Învățare și Educație a Adulților au participat la vizita de studiu în Saxonia Inferioară, Republica Federală Germania, organizată de biroul regional DVV International „Eastern Neighbours» pentru reprezentanții Centrelor de Învățare și Educație a Adulților și ai administrației orașelor din 4 țări: Moldova, Georgia, Ucraina și Armenia. Scopul vizitei a fost promovarea dezvoltării, schimbului de experiență și cooperarea în domeniul educației adulților la nivel internațional.

În cadrul vizitei, participanții au vizitat trei Centre de Învățare și Educație a Adulților, Asociația Academiilor Populare și Agenția pentru Învățarea Adulților și Formare Continuă din Saxonia Inferioară – instituții responsabile de învățarea și educația adulților (ALE), descrisă ca al patrulea pilon al învățării pe tot parcursul vieții, alături de educația din școală, formarea profesională și învățământul superior.                     

În perioada 13-14 martie 2023 Doamna Munca-Aftenev și Doamna Zaiaț au vizitat Academia populară KVHS Norden, au participat la  sesiunile de informare privind istoria creării și dezvoltării Academiei, precum și despre cele mai reușite proiecte implementate: Agenția de Voluntariat în districtul Aurich, Programul federal de case pentru mai multe generații „Împreună – unul pentru celălalt”, Programul federal „Trăiește democrația!”. A urmat explorarea spațiilor educaționale ale centrului, vizitarea Filialei Academiei din Zinngiesserstraße, unde tinerii și adulții sunt pregătiți pentru o nouă calificare profesională, turul gospodăriei de fermieri Hof Belvedere pentru tinerii din familii social-vulnerabile și, în încheiere, conferința de presă cu oficialii administrației publice din districtul Aurich.

Pe data de 15 martie 2023 Doamna Munca-Aftenev și Doamna Zaiaț au vizitat Academia populară VHS Nienburg, unde au discutat despre diversitatea cursurilor, modul de finanțare a acestora, activitățile de colaborare cu administrația publică locală, regională, federală, parteneriatul cu proiectul „Femeile + economia”, precum și posibilitățile de certificare a cursurilor.

În ziua de 16 martie 2023 a urmat vizita la Academia populară VHS Hannover, care a inclus sesiunea de informare despre prioritățile și strategiile Centrului, cursurile de alfabetizare a populației și  cursurile de limbă germană.  

La finalul vizitei, pe 17 martie 2023, a fost organizată o ședință cu reprezentanții Asociației Academiilor populare din Saxonia Inferioară, care au prezentat funcțiile, atribuțiile și rolul acesteia, precum și posibilitățile de parteneriat cu instituțiile locale și federale. Au urmat discuții cu colaboratorii Agenției pentru Educația Adulților și Formarea Continuă despre sferele de activitate, prioritățile și oportunitățile de finanțare ale agenției.

Vizita de studiu organizată de către DVV International va permite echipei DGETS să preia cele mai bune practici prezentate de furnizorii ALE din Saxonia Inferioară, Republica Federală Germania și să dezvolte parteneriate cu colegii din Armenia, Georgia și Ucraina în vederea lansării Centrului Municipal de Învățare și Educație a Adulților din Chișinău planificată pentru finalul lunii aprilie 2023.