Vizite de monitorizare a alimentației copiilor în 50 IET din municipiul Chișinău

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău, fiind organul local de specialitate în atribuțiile căreia intră asigurarea condițiilor conforme de alimentație a copiilor/elevilor în instituțiile publice de învățământ preșcolar, primar și secundar vă informează cu referire la organizarea procesului de alimentaţie a copiilor. În acest context menționăm că la moment benefeciază de alimentaţie 36 817 copii în 166 instituţii preșcolare.

În scopul monitorizării procesului de organizare a alimentaţiei copiilor pe parcursul zilelor 01 – 05 noiembrie 2021, au fost supuse vizitei de control inopinat 50 de instituţii de educaţie timpurie din toate sectoarele municipiului: IET nr. 133; 167; 15; 59; 73, 78; 92; 226; 227; 8; 161;130; 155; 188, 211; 32; 128; 135; 179; 52; 34; 158; 164; 166; 62; 85; 87; 54; 122; 49; 153; 106; 40; 71; 168; 182; 142; 151; 37; 25; 13; 150; 5; 81; 88; 129; 146; 118; 108; 56.

În cadrul vizitei de monitorizare au fost verificate următoarele aspecte:

 • Organizarea şi desfășurarea procesului de alimentaţie a copiilor cu respectarea recomandărilor privind funcţionalitatea blocului alimentar în vederea prevenirii răspândirii infecţiei COVID -19;
 • Respectarea actelor normative reglatorii în procesul de organizare a alimentației;
 • Respectarea meniului zilnic de repartiție cu Meniul model unic pentru 10 zile coordonat cu CSP cu respectarea procesului tehnologic de preparare a bucatelor în corespundere cu fișele tehnologice;
 • Respectarea cantității produselor alimentare repartizate pentru prepararea bucatelor și identificarea calității bucatelor preparate pentru alimentația copiilor;
 • Îndeplinirea atribuțiilor comisiei de triere din instituții;
 • Identificarea calității produselor alimentare livrate de către agenții economici cu respectarea termenului de valabilitate a produselor alimentare la depozit.

Urmarea a controlului efectuat s-a constatat următoarele:

 • Procesul de organizare a alimentației corespunde Ordinului nr. 783 din 26.08.2021 ,,Cu privire la organizarea alimentației gratuite în instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar ciclul I și II din municipiul Chișinău”;
 • Se respectă întocmirea corectă a actelor normative reglatorii în procesul de organizare a alimentației;
 • Se respectă meniul zilnic de repartiție cu Meniul model pentru 10 zile, cu mici abateri, (dacă la depozit lipsesc anumite produse alimentare, sunt înlocuite cu altele prin acte de constatare), conform HG nr. 722/2018 ,,Pentru aprobarea Instrucțiunii privind alimentarea copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general;
 • Procesul tehnologic se respectă parțial, în dependență de calificarea lucrătorilor în blocurile alimentare, iar produsele alimentare sunt repartizate zilnic de către magazioner în baza Meniului -comandă;
 • Calitatea bucatelor finite este bună, în dependență de străduința lucrătorilor din blocul alimentar, totodată cu regret s-a depistat că o mare parte din bucate se aruncă la tomberon;
 • În instituții sunt create comisiile de triere, în întreaga componență fiind responsabili de calitatea produselor recepționate până la calitatea produsului finit;
 • Calitatea produselor alimentare livrate de către agenții economici este bună, cu excepția unor loturi de fructe şi legume;
 • Condițiile de păstrare a produselor alimentare se respectă, blocurile alimentare fiind dotate cu frigidere speciale destinate păstrării produselor alimentare;
 • Se respectă zilnic termenul de valabilitate a produselor alimentare la depozit.

Informația amplă referitor la vizitele de control inopinat a fost prezentată în cadrul ședinței a DGETS, astăzi 05 noiembrie 2021. Astfel a fost reiterată necesitatea monitorizării zilnice a procesului de alimentație în IET din municipiu, iar toți directorii instituțiilor unde au fost admise anumite încălcări vor prezenta note explicative. Totodată vom identifica posibilități de instruire și ghidare a bucătarilor angajați în IET în timpul cel mai apropiat. Șefii DETS din sectoarele municipiului Chișinău (Ion Musteață, Tatiana Oboroc, Natalia Străjescu, Valeriu Rotaru, Valentina Rău):

Directorii instituțiilor de educație timpurie:

 • Vor monitoriza  respectarea Instrucțiunii privind organizarea  alimentației în instituțiile subordonate.
 • Vor suplini deficitul de cadre pregătite profesional pentru prepararea bucatelor culinare conform meniului model.
 • Vor promova alimentația sănătoasă a copiilor prin diferite activități.

Întru eficientizarea procesului de alimentaţie a copiilor ne propunem realizarea următoarelor arii de îmbunătățire:

 • De dotat blocurile alimentare cu utilaj și ustensile necesare preparării bucatelor calitative.
 • De îmbunătățit condițiile de muncă în blocurile alimentare.
 • De identificat rezerve de resurse nefolosite și redirecționate pentru remunerarea muncii lucrătorilor din blocul alimentar.
 • De acordat asistenţă metodică, la necesitate, directorilor instituţiilor de învăţământ în scopul diminuării şi evitării problemelor în procesul de organizare şi desfăşurare a alimentaţiei elevilor.
 • De raportat sistematic rezultatele monitorizării organizării şi desfăşurării alimentaţiei  copiilor din instituțiile de învăţământ preşcolar.

Referitor la informaţia difuzată, potrivit căreia la o IET, fulgii de ovăz au fost depistate careva insecte, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău aduce la cunoştinţă că imediat după apariţia semnalului, la faţa locului au fost delegaţi reprezentanți a direcției, inspectori ai Direcţiei Municipale Chişinău pentru Siguranţa Alimentelor care au efectuat examenarea vizuală a lotului de fulgi de ovăz. Astfel, la momentul actual ANSA desfăşoară acţiuni de stabilire a trasabilităţii produselor şi de determinare a siguranţei acestora. În acest scop s-au prelevat probe de fulgi de ovăz şi s-au expediat la un laborator acreditat pentru investigaţii, urmând ca rezultatele să fie aduse la cunoştinţă imediat după prezentarea lor.

În concluzie, Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău va monitoriza și în continuare procesul de organizare a alimentației copiilor în instituțiile publice de educație timpurie pentru a diminua riscul de apariție a problemelor cu referire la alimentația copiilor.