Weekend Sportiv

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport aduce la cunoștință că în municipiul Chișinău continuă desfășurarea evenimentelor sportive:

  1. Campionatul deschis al municipiului Chișinău la șah

Perioada: 08-14 noiembrie 2023

Locația: Clubul de șah și joc de dame, strada Șciusev, 111

Programul competițiilor:

(08.11.2023) – 17:00 – Începutul competițiilor

(09.11.2023) – 17:00 – Începutul competițiilor

(10.11.2023) – 17:00 – Începutul competițiilor

(11.11.2023) – 11:00/14:30 – Începutul competițiilor

(12.11.2023) – 11:00/14:30 – Începutul competițiilor

(13.11.2023) – 17:00 – Începutul competițiilor

(14.11.2023) – 17:00 – Începutul competițiilor

                         19:30 – Ceremonia de premiere

Participanți:  Sportivi din municipiul Chişinău, invitaţi din alte localităţi ale Republicii Moldova şi din alte ţări. Se admit șahiști care posedă  rating ELO

Competiţiile au drept scop dezvoltarea șahului în Republica Moldova, remarcarea celor mai talentați jucători și promovarea jocului de șah în municipiul Chișinău.

Campionatul este organizat și desfăşurat de către Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Primăriei municipiului Chişinău în comun cu  Federația de șah din Republica Moldova.

Pentru cheltuielile ce țin de organizarea și desfășurarea competițiilor din bugetul Primăriei municipiului Chișinău au fost alocați 39 587 lei.

  1. Campionatul municipiului Chişinău la volei printre echipele masculine

Perioada: 10-19 noiembrie 2023

Locația: Sălile de sport ale echipelor participante conform programului

Participanți: Echipele de volei ale Universității Tehnice din Moldova, Universității de Medicină „N. Testemiţanu”, Academia de Studii Economice, cluburilor de volei din mun. Chișinău, Școlilor sportive din mun. Chișinău. Componența echipei 12 jucători + 2 antrenori. Este preconizată participarea a  110 sportivi.

Programul competițiilor:

(10.11.23) Ora 18:00-21:00 Deschiderea oficială a participanților și primul tur – jocuri în sălile   UTM, Școala sportivă „Speranța”, Liceul Teoretic „A. Cantemir”

(11.11.23)  Ora 11:00-18:00 – Liceul Teoretic „A. Cantemir”, UTM

(12.11.23) Ora 11:00-18:00 – Jocuri în sălile UTM, Școala sportivă „Speranța”, Liceul Teoretic  „A. Cantemir”

(18.11.23)  Ora 11:00 – 17:00  Jocuri în sălile UTM, Școala sportivă „Speranța”

(19.10.23) Ora 11:00-16:00 Jocuri în sala UTM, premierea învingătorilor și premianților și închiderea competiției

Competițiile sunt organizate și desfășurate de către DGETS în comun cu Federația de Volei a Republicii Moldova în temeiul Regulamentului aprobat.

Campionatul are drept scop determinarea celei mai puternice echipe a municipiului Chișinău, popularizarea voleiului în rândul tinerilor,

Pentru cheltuielile ce țin de organizarea și desfășurarea competițiilor din bugetul Primăriei municipiului Chișinău au fost alocați 51 030 lei.

  1. Campionatul municipiului Chișinău la gimnastică ritmică sportivă

Perioada: 11-12 noiembrie 2023

Locația: Școala sportivă „Speranța”, mun. Chișinău, Str. Ion Creangă 47/2

Participanți: La competiţii participă sportivii şcolilor sportive, USEFS, asociaților și cluburilor sportive din municipiului Chișinău

Programul competițiilor:

(10.11.2023)

Ora 10:00 – 13:00 antrenament de acomodare

(11.11.2023) – I zi a concursului

10:00 – începutul competițiilor

(12.11.2023) – II zi a concursului

10:00 – începutul competițiilor

Competiţiile sunt organizate şi desfăşurate de către DGETS, Școala Sportivă „Speranța” în comun cu Federaţia de gimnastică ritmică din Republica Moldova. 

Pentru cheltuielile ce țin de organizarea și desfășurarea competițiilor din bugetul Primăriei municipiului Chișinău au fost alocați 41 512 lei.

  1. Campionatul municipiului Chişinău la Rugby – Tag printre elevii instituțiilor de învățământ primar, secundar ciclul I (clasele III-a – V-a)

Perioada: 28 octombrie-11 noiembrie 2023

Locația: Terenul sportiv al Universității Tehnice din Moldova, strada Studenților 2/2

Participanți: Elevii instituțiilor de învățământ primar, secundar ciclul I (clasele III-a – V-a) din mun. Chișinău și invitați din alte localități ale Republicii Moldova. Se preconizează participarea unui număr de 100 sportivi.

Programul competițiilor:                                                                         

28.10.2023 – 10:00 – Deschiderea oficială a competițiilor

28.10.2023 – 10:15 – Începutul competițiilor

11.11.2023 – 10:00 – Începutul competițiilor

11.11.2023 – 12:00 – Ceremonia de premiere

Campionatul are drept scop verificarea nivelului de pregătire a sportivilor din municipiul Chișinău și completarea selecționatei pentru participarea la concursuri naționale și internaționale.

Pentru cheltuielile ce țin de organizarea și desfășurarea competițiilor din bugetul Primăriei municipiului Chișinău au fost alocați 36 800 lei.