Ziua Constituției Republicii Moldova

La 29 iulie cetățenii Republicii Moldova își serbează Constituția

Aniversarea celor 27 ani de existență a Constituției Republicii Moldova reprezintă o ocazie de a ne reaminti că adoptarea Constituției a pus bazele instaurării democrației și a statului de drept în Republica Moldova.

Constituția reprezintă actul nostru de identitate națională. Consfințită prin voința suverană a poporului, ea este corpul de principii și norme fundamentale care se adresează, în egală măsură, autorităților statului și cetățenilor săi. Funcționarea instituțiilor statului, garantarea drepturilor și libertăților individuale  și derularea în ansamblu a întregii vieți a unei națiuni își au originea în textele înscrise în Constituție. De aceea, Constituția este cartea sacră a existenței noastre, iar aniversarea ei constituie o adevărată sărbătoare.

În orice stat de drept există o relație directă între gradul de respectare a Constituției și nivelul de protecție a tuturor valorilor, principiilor și drepturilor fundamentale ce guvernează viața unei națiuni. Constituția trebuie respectată nu doar în litera, ci și în spiritul ei, destinatarii săi având obligația nu doar morală, ci și constituțională de loialitate constituțională și interpretare a normelor sale cu bună-credință.

Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 27-a aniversări a Constituției, în numele meu personal şi al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, urez întregii comunități educaționale și civile, un sincer „La mulți ani!”, pace şi prosperitate, şi îndemn ca, în tot ceea ce facem, împreună să dăm substanță noțiunilor de Stat de Drept și Supremație a Legii, să contribuiam la edificarea unei societăți guvernate de dreptate şi adevăr şi să cinstim, așa cum se cuvine, Constituția Republicii Moldova!

Andrei PAVALOI,

Șef adjunct DGETS