Ziua funcționarului public

Funcția publică nu este o sarcină ușoară, iar practicarea ei cu profesionalism și integritate este crucială pentru modernizarea vieții oamenilor


Acum nouă ani, în Republica Moldova a fost instituită sărbătoarea profesională Ziua funcționarului public, ca urmare a conștientizării rolului și importanței majore a activității funcționarului public spre binele cetățenilor. Deci, funcționarul public este reprezentantul
statului care interacționează cu cetățenii țării. Prin urmare, de corectitudinea, competența și capacitățile organizatorice ale fiecărui funcționar public depinde succesul și realizarea obiectivelor propuse de către organele administrației publice. Astfel, apreciind munca riguroasă și, totodată, responsabilă a funcționarilor publici, DGETS adresează sincere felicitări tuturor
angajaților din domeniul public. Grație devotamentului, disciplinei, profesionalismului, responsabilității civice, precum și a prerogativei esențiale de asigurare a serviciilor publice de calitate, funcționarii publici aduc un aport considerabil pentru sporirea încrederii cetățenilor în
instituțiile de stat, precum și creșterea puterii statului.
Cu acest prilej, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău își exprimă dorința de a felicita pe toți cei care contribuie la dezvoltarea și buna funcționare a sistemului de administrare publică din Republica Moldova. Vă dorim multă sănătate,
prosperitate, realizări frumoase și noi performanțe atinse în toate activitățile întreprinse spre binele societății. Fie ca serviciile prestate de către instituțiile în care activați să răspundă întotdeauna așteptărilor cetățenilor Republicii Moldova. Vă urăm să activați și în continuare cu
același zel într-un cadru transparent, conformându-vă cu prevederile standardelor de siguranță și calitate, iar munca dumneavoastră să fie recunoscută și apreciată la justa sa valoare.
Cu profund respect
Andrei PAVALOI,
Șef adjunct DGETS