Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

Astăzi, 3 decembrie este celebrată la nivel mondial, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități.

Semnificația acestei zile reprezintă un prilej de sensibilizare a societății în vederea eliminării stereotipurilor negative și a
prejudecăților, în raport cu aceste persoane. În viața de zi cu zi persoanele cu dizabilități se confruntă cu multiple obstacole, dar aceasta nu îi împiedică să realizeze fapte frumoase, acțiuni demne de urmat.

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău  este hotărât să se implice în procesul de reducere a barierelor ce le întâmpină persoanele cu dizabilități în valorificarea potențialului acestora. Transformarea dizabilității în abilitate prin asigurarea accesului la mediul fizic, social și cultural, la sistemele de ocrotire a sănătății și de învățământ, la informare și comunicare, va contribui pe termen lung la bunăstarea generală, la dezvoltarea socială a țării.

Doar prin eforturile conjugate și colaborare a întregii societăți, persoanele cu dizabilități se vor bucura de toate drepturile omului și libertățile fundamentale ce constituie un aspect primordial pentru demnitatea lor inerentă.