Conferința Științifico-Practică ,,Cercetători în devenire”, ediția a IV-a

IPLT „Gheorghe Asachi”, în parteneriat cu Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, organizează cea de-a IV-a ediție a Conferinței Științifico-Practice „Cercetători în devenire”. Evenimentul este prilejuit aniversării a 157-a de la fondarea instituției, în scopul promovării elevilor cu certe aptitudini intelectuale și interes sporit pentru cercetare.

Conferința „Cercetători în devenire” este un proiect interdisciplinar, destinat elevilor din instituțiile preuniversitare de învățământ din mun. Chișinău (clasele gimnaziale și liceale), fiind orientat spre un mod formativ al învățării, prin valorificarea practică a cunoștințelor dobândite la ore şi argumentarea științifică a unor elemente aplicative, prin elaborarea de proiecte tematice.

Conferința se va desfășura în format online, în perioada 13 – 17 martie. Participanții la conferință vor realiza un proiect de cercetare, care va fi prezentat pe suport de hârtie și suport electronic (film de scurt metraj).

Reiterăm, că la edițiile anterioare au participat elevii claselor V – XII din diferite instituții de învățământ din municipiul Chișinău. Parteneriatele stabilite între instituțiile de învățământ, sunt foarte prețioase, reprezintă un veritabil schimb de experiențe și bune practici pentru întreaga comunitate educațională.

Așteptăm cu mare drag participanții dornici de a se aventura în lumea cercetării!

Pentru detalii referitoare la înscrierea elevilor la conferință și familiarizarea cu prevederile regulamentului de desfășurare, consultați fișierul atașat: Regulamentul Conferinței Științifico-Practice „Cercetători în devenire”