Desfășurarea concursului privind ocuparea funcției vacante de specialist principal în cadrul Serviciului managementul perfectării actelor de studii

Direcția Generală Educație, Tineret  și Sport a Consiliului municipal Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist principal în cadrul Serviciului managementul perfectării actelor de studii.

Scopul general al funcției – realizarea obiectivelor entității prin asigurarea  calității managementului perfectării, evidenței, eliberării actelor de studii instituțiilor de învățământ secundar general și diverselor categorii de cetățeni,  acordarea asistenței metodice instituțiilor de învățământ secundar general din subordine.

   Sarcinile de bază ale funcției

  • Implementarea prevederilor actelor normative cu privire la managementul actelor de studii;
  • Acordarea asistenței metodice instituțiilor de învățământ secundar general privind asigurarea respectării cadrului normativ ce vizează managementul actelor de studii;
  • Colaborarea cu alte subdiviziuni ale DGETS, cu MEC, CTICE.

Mai multe detalii.. Specialist-principal-Serviciul-managementul-perfectarii-actelor-de-studii

Data limită de depunere a actelor: 25.04.23, în timpul orelor de program: 8.00-17.00.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor: Veronica Donțu, telefon de contact: (022)201618, adresa electronică: cadredgets@gmail.com