Desfășurarea concursului privind ocuparea funcției vacante de specialist principal în cadrul Serviciului programe de instruire TIC în educație prin tehnologii de comunicare

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist principal în cadrul Serviciului programe de instruire TIC în educație prin tehnologii de comunicare.

Scopul general al funcţiei: Gestionarea Bibliotecii digitale ”Educație online” www.educatieonline.md ca instrument didactic cu scopul de a fi utilizat în procesul de predare-învățare-evaluare în instituțiile aflate în subordinea DGETS în conformitate cu prevederile documentelor de politici publice corespunzătoare.

   Sarcinile de bază ale funcţiei

  • Gestionarea Bibliotecii digitale ”Educație online” educatieonline.md ca instrument didactic cu scopul de a fi utilizat în procesul de predare-învățare-evaluare în instituțiile aflate în subordinea DGETS în conformitate cu prevederile documentelor de politici publice corespunzătoare;
  • Dezvoltarea Bibliotecii digitale ”Educație online” educatieonline.md ca instrument didactic în colaborare cu partenerii strategici: organizații și instituții educaționale specializate în TIC;
  • Promovarea Bibliotecii digitale ”Educație online” www.educatieonline.md

Mai multe detalii.. Specialist-principal-Serviciul-programe-de-instruire-TIC-in-educatie

Data limită de depunere a actelor: 25.04.23, în timpul orelor de program: 8.00-17.00.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor: Veronica Donțu, telefon de contact: (022)201618, adresa electronică: cadredgets@gmail.com