DGETS invită pentru colaborare comunitatea civilă și cea educațională

Colaborarea instituțiilor de învățământ general cu familia și comunitatea civilă este unul din elementele-cheie ale școlii/grădiniței prietenoase copilului. Totodată parteneriatul școală-familie-comunitate reprezintă o condiție indispensabilă pentru asigurarea bunei administrări și funcționări a instituției de învățământ. Astfel participarea părinților în activitatea școlii/grădiniței este considerată una dintre cele mai importante caracteristici ale unei instituții eficiente. În acest scop, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport al Consiliului municipal Chișinău a elaborat Regulamentul-tip privind colaborarea instituțiilor de învățământ general cu organizațiile obștești ale părinților.

În acest context, DGETS prin Ordinul nr. 696 din 28.07.2021 solicită directorilor instituțiilor de învățământ general, in cadrul cărora activează asociații obștești părintești:

  • Să aducă la cunoștință președinților asociațiilor obștești părintești Regulamentul-tip privind colaborarea instituțiilor de învățământ general cu organizațiile obștești ale părinților și prezentul ordin;
  • Să perfecteze Acordul de colaborare încheiat între instituția de învățământ cu asociația obștească părintească, conform Anexei nr. I la Regulamentul-tip privind colaborarea instituțiilor de învățământ general cu organizațiile obștești ale părinților, cu prezentarea acestuia responsabilului de activitatea instituției de învățământ din cadrul Direcției generale educație, tineret și sport, până la data de 01.10.2021;
  • Să prezinte anual, până la data de 01 octombrie, Planul de acțiuni privind realizarea obiectivelor din Acordul de colaborare, aprobat de ambele părți.

Menționăm că Regulamentul stabilește principiile de conlucrare eficientă a instituțiilor de învățământ general cu organizațiile necomerciale ale părinților – asociații obștești, fundații și instituții private, scopul și obiectivul cooperării, responsabilitățile administrației instituțiilor de învățământ și standardele de calitate ale cooperării.

Obiectivele cooperării instituțiilor de învățământ cu organizațiile obștești sunt:

  • Promovarea parteneriatelor instituției de învățământ cu familia;
  • Promovarea parteneriatelor instituției de învățământ cu comunitatea;
  • Acordarea suportului necesar părinților prin servicii de informare și consiliere în educația și instruirea copiilor și elevilor;
  • Consolidarea bazei didactice și materiale a instituției de învățământ;
  • Susținerea implementării de noi modele educaționale;
  • Susținerea elevilor capabili de performanțe înalte;
  • Diversificarea serviciilor educaționale oferite de instituția de învățământ etc.

Fișier atașat…….Regulament-tip privind colaborarea instituțiilor de învățământ general cu AOP